27. finał WOŚP – tak zagraliśmy w Mrozach.

Mrozy już od wielu lat towarzyszą Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dziś zagrała po raz 27. Celem tegorocznej zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, który ułatwia możliwości leczenia małych pacjentów i zwiększa szybkość podejmowania decyzji przez lekarzy.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/50241643_1261583143981261_1259033872859922432_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=0db35b00a89b99f9d4469ef44f1071b7&oe=5CD419E8

Wielu z nas gorąco kibicuje Wielkiej Orkiestrze i gra razem z nią, ale są też tacy, którzy są jej przeciwni. Czy słusznie? Nie mnie oceniać…

Kontrowersje krążące w przestrzeni publicznej, nie zmroziły serc Mrozowianom i miejscowy sztab WOŚP zebrał ponad 28 tyś zł.

Poniżej fotorelacja:

fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.

 

Znalezione w sieci:

Jest taka MUZYKA,
Która łzę wyciska.
Jest taka ORKIESTRA,
Co nadzieją tryska.
Jest taki DYRYGENT,
Co serce otwiera.

I jest zwykle DOBRO,
Co w nas nie umiera.

K.L.

26 Finał WOŚP w w Mrozach

To jest pewne – nawet kiedy nie będzie już nas na tym świecie, orkiestra nadal będzie grać i pomagać chorym dzieciom. W ten dzień warto wspomóc fundację Jurka Owsiaka i wrzucić coś do charakterystycznej puszki z czerwonym serduszkiem.

Tegoroczny Finał będzie podporządkowany pozyskaniu środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 844 urządzenia medyczne za łączną kwotę ponad 120 mln złotych.

Dzięki hojności darczyńców Fundacja WOŚP przez lata działalności zakupiła urządzenia medyczne za kwotę ponad 700 mln zł. W zeszłym roku padł absolutny rekord – ludzie dobrej woli przekazali Orkiestrze ponad 105 mln złotych.

Jeżeli chcesz wesprzeć WOŚP bez wychodzenia z domu możesz to zrobić np. tutaj:

lub tutaj: https://www.wosp.org.pl/

Pozdrawiam!

K.L.

Niedopatrzenie czy przekręt w RIO? A może w WSA?

Dostałem list od wnikliwego i spostrzegawczego internauty, który dopatrzył się niezwykłego wręcz przeoczenia przez organ sprawujący nadzór nad samorządami. Zresztą sami przeczytajcie:

„Witam!
Znalazłem dzisiaj ciekawą lekturę. Przeczytałem wyroki wraz z uzasadnieniami w sprawie o pieniądze na projekt dla Komisariatu Policji w Mrozach. Są to w zasadzie nudne pisma sądowe, ale pewien fragment uzasadnienia z NSA (zamieszczam poniżej) budzi pewien niepokój. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że ten fragment mówi jednoznacznie o celowości działań nakierowanych na „uratowanie gminy” przed konsekwencjami swych działań.
Nie znamy pełnej treści zarówno pozwu  jak i kasacji Regionalnej Izby Obrachunkowej, więc nie można jednoznacznie stwierdzić czy zarzut Naczelnego Sądu Administracyjnego, o którym mówi fragment uzasadnienia wynika z niepodniesienia go przez RIO, czy z „przeoczenia” przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Nieodniesienie się do tego zagadnienia uniemożliwiło NSA wydanie innego orzeczenia pomimo zauważenia przekroczenia prawa.

„Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że działając na zasadzie określonej art. 134 § 1 ppsa Sąd I instancji – rozpoznając sprawę w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy – winien odnieść się także do kwestii prawidłowości przyporządkowania planowanych wydatków do konkretnego paragrafu klasyfikacji wydatków i środków, co winno znaleźć odzwierciedlenie w pisemnych motywach rozstrzygnięcia. W tej materii Sąd I instancji nie zajął stanowiska. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku brak też jakiegokolwiek odniesienia się do faktu, że w sprawie planowany wydatek na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowej budynku Komisariatu (zaklasyfikowany do § 6050 – jako wydatek inwestycyjny jednostki budżetowej) określany jest też jako darowizna rzeczowa, czy też jako nieprzewidziane art. 13 ust. 3 ustawy o Policji finansowanie Policji w formie dotacji.

Kwestie z tym związane pozostają jednak poza kontrolą kasacyjną z racji wskazanej na wstępie zasady związania Naczelnego Sądu Administracyjnego skargą kasacyjną.

Z tych wszystkich względów skarga kasacyjna – nie mając usprawiedliwionych podstaw – podlegała oddaleniu.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 ppsa, orzekł jak w sentencji wyroku.”

I co można „swoich” bronić skutecznie? – kończy internauta.

Dziękuję za list.

Sentencja + pełne uzasadnienie tutaj: orzeczenie

Co Wy na to?

Pozdrawiam!

K.L.