Pytanie do prawnika

Pytanie internauty:
Kilka lat temu na mojej nieruchomości położonej w Mrozach, Urząd Gminy wybudował odpływ kanalizacji deszczowej, odwadniający sąsiednie ulice. Długość tej podziemnej instalacji wynosi ponad 200 metrów. Nigdy nie spisaliśmy żadnej umowy użyczenia ani nie została ustalona służebność nieruchomości. Czy w związku z tym należy mi się odszkodowanie za bezumowną służebność mojej nieruchomości ?
Pozdrawiam !

Odpowiedź Radcy Prawnego:

W zaistniałej sytuacji, gdy Miasto korzysta z nieruchomości stanowiącej Pana własność przysługuje Panu jedno z dwóch roszczeń – roszczenie o usunięcie obiektu usytuowanego na Pana nieruchomości względnie zapłata świadczenia z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z Pana nieruchomości.