Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Co wiemy na temat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii? Z pewnością niewiele. Z pomocą przychodzi nasza czytelniczka:

Miejsce gminnej komisji w lokalnej strukturze można podsumować następująco: do zadań radnych, jako organu uchwałodawczego, należy formalne przyjęcie uchwały w sprawie gminnego programu (a także liczby punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania), za realizację uchwały, jako ciało wykonawcze, odpowiada wójt/burmistrz/prezydent miasta, ale właśnie w odniesieniu do tego specyficznego zadania własnego gminy, jakim jest rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustawodawca powołał grupę doradców, czyli gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Zatem to gremium ekspertów powinno zapewnić dobre merytoryczne przygotowanie programu (etap uchwalania), a także być pomocne na etapie jego realizacji (etap wykonywania uchwały)” (Łukowska, 2013).
Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów (art. 41ust. 3).
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3).
3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (liczba punktów sprzedaży i ich lokalizacja) (art. 18 ust. 3a).
4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 18 ust. 8).
5. Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).
W Gminie Mrozy  działa GKRPA oraz PN  finansowana jest z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze.
Członkowie Komisji  otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i kontrolach : Przewodniczący Komisji   170,00 zł, członkowie Komisji 150,00 zł. Dodatkowo za wykonywanie zadań poza siedzibą Komisji np. udział w naradach, szkoleniach przysługuje zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych , o środkach lokomocji dla podróży decyduje Burmistrz .
W 2017 roku z tytułu zezwoleń  na sprzedaż alkoholu gmina otrzymała wpłaty w wysokości:
129 911,14 zł  –  zgodnie z programem GKRPA  wydano kwotę  129 198,90 zł.
Na co wydatkowano kwotę przeznaczoną na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ? Zgodnie z  zamieszczonym w sprawozdaniach  rozliczeniem wykonania dochodów i wydatków  w 2017 r.  (aktualnego za 2018 r. jeszcze nie ma) Komisja  wydała na:
– dotacje celowe  udzielane zgodnie z  ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 10 000,00 zł
– wynagrodzenia  25 200,00 zł
– artykuły użytkowe (czyli wszystko mydło i powidło)  19 994,53 zł
– usługi  61 618,46 zł (usługi wszelkiej maści tzn :  szkolenia członków GKRPA i ich delegacje, szkolenie nauczycieli , pedagogów szkolnych, szkolenie sprzedawców i podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż  alkoholu,  koszty biegłych i postępowań sądowych,  wyjazdy na basen-dofinansowanie imprez sportowych,  dofinansowanie wyjazdów do teatru, kina i na wycieczki związane z tematyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dofinansowanie obozów, kolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych).
– opłata energii elektrycznej 2 000,00 zł
Czy widzimy jakieś zmiany w naszej gminie w związku z działaniami prowadzonymi przez  Gminną Komisję  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych?”

Pozdpisano Dominika.

Co Wy na to?

Na zbiegu ulic Mickiewicza i Kilińskiego – list.

Wyłowione z poczty:

„Chcę poruszyć temat wyglądu skrzyżowania ulic Mickiewicza i Kilińskiego. Całe (prawie) Mrozy pięknieją, a ta część straszy swoim widokiem. Są tam jakieś rozwalające się komórki, jakieś szpetne garaże, jakieś ledwo trzymające się parkany, jakieś wątpliwej urody metalowe miejsca handlowe. Piękny niegdyś budynek po Mrozowiance popada w ruinę i niedługo nie będzie do uratowania. Sam skwerek też jest zaniedbany, jak wygląda tam trawnik??!! Takie widoki w SAMYM CENTRUM Mrozów źle świadczą o gospodarzu miasta. Czy w drodze decyzji administracyjnych nie można wpłynąć na właścicieli, żeby zlikwidowali tę całą szpetotę?”

Co Wy na to?

1 % podatku dla OSP Mrozy.

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych za rok 2017. Każdy z nas, podatników, rozliczając swój PIT, ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo proste i może przynieść wiele dobra potrzebującym.

Osobiście postanowiłem przekazać w tym roku swój 1 % na OSP Mrozy. Was również gorąco zachęcam do wsparcia naszych strażaków. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ONI, bez względu na porę dnia i nocy, w każdej chwili są gotowi odłożyć wszystkie swoje obowiązki na bok, by nieść pomoc innym, często ryzykując przy tym własne życie i zdrowie. Taki gest nic nas nie kosztuje, a im bardzo pomoże, ponieważ środki uzyskane z przekazanego 1% zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt ratowniczy.

 

W ubiegłym roku dzięki Państwa pomocy udało się zakupić sprzęt za około 2300 złotych !!! 💪 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!! 😊 – czytamy na profilu OSP Mrozy.

Ze zgromadzonych środków udało się pozyskać m.in.: dwa komplety ubrań ochronnych na owady, zestaw kominiarski do czyszczenia przewodu kominowego, młot 5 kg, odkurzacz warsztatowy do samochodu, narzędzia warsztatowe, wkładki do butów specjalnych, 6 pachołków drogowych…

Więc… jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś się i nie masz pomysłu komu możesz przekazać 1% swojego podatku, my podpowiadamy… Możesz wesprzeć ludzi, którzy w każdej chwili są gotowi aby odłożyć swoje obowiązki na bok i ruszyć na pomoc potrzebującym. O kim mowa? Oczywiście o Strażakach Ochotnikach. Ciebie taki gest nic nie kosztuje, a nam bardzo pomoże! Liczymy na Państwa pomoc również w tym roku!

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WSPARCIE !


 🔥 ONI DAJĄ Z SIEBIE 100%, TY MOŻESZ DAĆ 1% 🔥

Pomóżmy, by ONI mogli pomagać innym…

27. finał WOŚP – tak zagraliśmy w Mrozach.

Mrozy już od wielu lat towarzyszą Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dziś zagrała po raz 27. Celem tegorocznej zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, który ułatwia możliwości leczenia małych pacjentów i zwiększa szybkość podejmowania decyzji przez lekarzy.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/50241643_1261583143981261_1259033872859922432_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=0db35b00a89b99f9d4469ef44f1071b7&oe=5CD419E8

Wielu z nas gorąco kibicuje Wielkiej Orkiestrze i gra razem z nią, ale są też tacy, którzy są jej przeciwni. Czy słusznie? Nie mnie oceniać…

Kontrowersje krążące w przestrzeni publicznej, nie zmroziły serc Mrozowianom i miejscowy sztab WOŚP zebrał ponad 28 tyś zł.

Poniżej fotorelacja:

fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.

 

Znalezione w sieci:

Jest taka MUZYKA,
Która łzę wyciska.
Jest taka ORKIESTRA,
Co nadzieją tryska.
Jest taki DYRYGENT,
Co serce otwiera.

I jest zwykle DOBRO,
Co w nas nie umiera.

K.L.

Udana zbiórka krwi – 500-tny dawca.

W niedzielę 13 stycznia po raz kolejny w Mrozach odbyła się akcja zbierania krwi zorganizowana przez Państwa Frączów.

Termin zbiórki nieprzypadkowo zbiegł się z 27 finałem WOŚP i można to wydarzenie nazwać mianem cyklicznego. Dzięki przychylności dyrekcji Szkoły im. Adama Mickiewicza organizatorzy skorzystali z pomieszczeń oraz infrastruktury szkolnej na cele akcji. Jak zwykle dawcy nie zawiedli i udział w zbiórce wzięło 47 osób, z czego 40 zostało zakwalifikowanych i oddało krew. Dzięki nim pozyskano około 18 litrów bezcennej substancji.

 https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/50077691_1261529827319926_129120447928205312_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=f08f9c860692836cfd21a2e08f69f48b&oe=5CB86D8D

Dziś miał też miejsce mały jubileusz, ponieważ w zbiórce wziął udział 500-tny dawca. Był to mieszkaniec Mrozów – Dominik Żurawski, który oprócz standardowej paczki słodyczy, został uhonorowany przez organizatorów symboliczną krwinką.

fot. A.F.
fot. A.F.

Kolejna zbiórka odbędzie się 10 marca 2019r., na którą w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.

K.L.

Zbiórka krwi w Mrozach.

Już w najbliższą niedzielę  13 stycznia odbędzie się pierwsza w tym roku zbiórka krwi w Mrozach. Każdy kto chce i nie ma przeciwwskazań, może honorowo oddać krew w punkcie poboru, który tym razem będzie umiejscowiony w ZS przy ul. Licealnej – wejście od strony tymczasowego komisariatu. Akcja odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.00.

Krew może oddać osoba pełnoletnia, zdrowa, ważąca powyżej 50kg. Nie trzeba przedtem robić szczególnych badań, należy mieć ze sobą dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy 🙂 – informuje organizator Basia Frącz.

 

Poradnik dla dawców krwi (kliknij link):

Zasady kwalifikowania kandydatów na dawców.

Jak przygotować się do oddania krwi ?

Procedura oddawania krwi.

Jak zachowywać się po oddaniu krwi?

Przywileje dla krwiodawców.

Pozdrawiam i do zobaczenia!

K.L.

Budżet Miasta i Gminy Mrozy – okiem internauty.

Wyłowione z poczty:

„Budżet Miasta i Gminy Mrozy na rok 2019
Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi budżet, który jest  najważniejszym aktem prawa lokalnego, jest zasadniczym i najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.
Czy budżet gminny jest dobrze dopracowany i nie będzie konieczne wdrożenie programu naprawczego finansów ? Jak dysponuje się środkami publicznymi? Na jakie cele przeznacza się środki publiczne?
W wielkim skrócie postaram się przekazać informacje opinii publicznej.
Według kontroli NIK w ostatnich latach sześciokrotnie wzrosła liczba samorządów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Główną przyczyną pogarszania się sytuacji finansowej j.s.t. był „rozmach inwestycyjny” i wysokie wydatki w oświacie oraz zmniejszające się dochody ze sprzedaży mienia.  Większość samorządów wdrożyła skuteczne programy naprawcze.  Samorządy realizując inwestycje musiały zapewnić wkład własny, najczęściej był on finansowany kredytami, pożyczkami lub emisją obligacji. Zwiększało to poziom zadłużenia samorządu  oraz  pogarszało wskaźniki  wynikające  z przepisów ustawy o finansach publicznych ograniczające zadłużenie.
Wracając na nasze „podwórko”,  to by trochę  się zgadzało, że finanse nasze kuleją.

1. Majątek trwały uległ zmniejszeniu (sprzedaż) ale niestety danych aktualnych na stronie www.mrozy.bip.pl  nie ma jest tylko stan na 31-12-2012 r. (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=2870) Co jest przyczyną braku aktualnych informacji o stanie majątku?
Przy ustalaniu budżetu  dochody majątkowe przyjmuje się na podstawie wpływów ze sprzedaży mienia czyli ubyło nam majątku gminnego  tylko aktualizacji brak.
2. Gmina w 2014 r. wyemitowała obligacje na łączną kwotę 7.450.000,00 zł. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i transportowego do roku 2025.(UCHWAŁA Nr XXXVII/415/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 6 czerwca 2014 r ).
3. Stan zadłużenia gminy według Rb-Z z III kwartału wynosi 14 197 397,81  zł, ale zaglądając do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, która jest niezbędnym załącznikiem do Budżetu na 2019 r. widzimy, że rok 2018 zakończy się deficytem w wysokości – 1.000.000,00 zł (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6462).
W WPF jest taka rubryka  „przeznaczenie nadwyżki  budżetowej” . Rada dając pozwolenie na emitowanie obligacji  przyjęła do wiadomości uzasadnienie, że w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową  już od 2013 roku  jest wykazywana zerowa nadwyżka finansowa.
Inwestycje realizowane z wkładem własnym (nie pożyczką, czy kredytem) nie powodują takiego spustoszenia w budżecie gminy, tak robią inne gminy realizują inwestycje wolniej , ale  bez sprzedaży mienia komunalnego, bez emitowania obligacji (co by tu nie mówić jest to dług, który na początku jest zastrzykiem finansowym dla gminy ale w momencie wykupu stanowi ogromny wydatek).
A jak przedstawiają się dochody i wydatki w naszym budżecie na 2019 r. uchwalonym podczas sesji w dniu 28 grudnia 2018 r.
W wielkim skrócie  DOCHODY składają się  z :
A)  Subwencji i dotacji z budżetu państwa
B) Dochodów własnych z podatków (naszych- mieszkańców) i sprzedaży mienia komunalnego
C)  Środków pozyskanych z zewnątrz – projektów unijnych.
Największą pozycją jest subwencja z budżetu państwa w wysokości : 14,4 mln zł, dochody własne z podatków i opłat  10,9 mln zł, oraz środki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne z budżetu państwa 9,2 mln zł. Pozyskane środki z UE na kanalizację to kwota  ok. 3,8 mln.
D) Dochody majątkowe  w wys. około 4 mln zostały przyjęte na podstawie przewidywanych wpływów ze sprzedaży mienia w 2019 r.
Na jakie cele planuje się wydatki?
Najwięcej  planuje się na OŚWIATĘ  około 13,7 mln (szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum i liceum w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli i żłobka, oraz dowóz dzieci i utrzymanie stołówek ) , POMOC SPOŁECZNĄ i ŚWIADCZENIA  RODZINNE  9,7 mln.   ADMINISTRACJA kosztuje gminę 3,5 mln. Natomiast na GOSPODARKĘ  KOMUNALNĄ planuje się wydać  ok 2 mln zł.
KULTURA  ( GCK plus biblioteka ) to wydatek ok. 1,1 mln zł rocznie. KULTURA FIZYCZNA  869 tys. zł. Natomiast dla seniorów w budżecie przewidziana jest pula 37 tysięcy na pobudzanie aktywności.
Inwestycja, która pochłonie znaczną ilość środków i to nie tylko w 2019  to kanalizacja zarówno w miejscowościach wokoło Mrozów ale też i wokoło Jeruzala wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mrozach.  Na 2019 rok przewidziane są wydatki w wysokości 6,5 mln.
Aby zbilansował się budżet  i nie było deficytu  przewidziane jest zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości 1,6 mln i to nie na zapewnienie wkładu własnego pod inwestycje tylko na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Na obsługę długu  – spłatę samych odsetek  gmina przeznaczyła w 2019 – 400 tys . zł. (budżet dostępny jest  www.mrozy.bip.net.pl/?c=900)
Czy jest to budżet optymistyczny zapewniający stabilność finansową, zapewniający z nadwyżki budżetowej   wkład własny  pod przyszłe inwestycje ???
Podsumowanie pozostawiam Państwu pod rozważanie.
Ja jestem tylko analitykiem, a nie księgową. Nie interesują mnie opinie RIO czy Rady, każdy ma swój rozum i może sam wiele wywnioskować. Fakty i wiadomości dostępne na stronie www.mrozy.bip.pl jak umiałam najściślej zsumowałam i Państwu przedstawiłam.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich  mieszkańców całej gminy w Nowym Roku 2019  i życzę zasobnych  portfeli.
ANALITYCZKA”

Dziękuję za list.

Pozdrawiam!

K.L.

Noworoczne życzenia.

Mamy Nowy 2019 Rok. Z tej okazji życzę Wam, abyście w niego weszli z radością w sercu. Aby nigdy nie odstępowała Was nadzieja na lepsze jutro i wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Życzę Wam również wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cały rok…

 K.L.

Rewitalizacja budynku na dworcu PKP.

Wyłowione z poczty:

„Chciałabym poddać pod dyskusję temat rewitalizacji budynku dworca PKP W Mrozach. Pomieszczenia na piętrze mają być przeznaczone na potrzeby mieszkańców Mrozów. Ciekawa jestem jakie macie pomysły na wykorzystanie tej powierzchni?

Mrozowianka.”

Zapraszam do dyskusji.

Świąteczne życzenia.

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy wszyscy jesteśmy pełni wiary, nadziei i miłości. Dzielimy się opłatkiem przy wigilijnym stole, obdarowujemy się prezentami i serdecznymi życzeniami.

Korzystając z tej okazji życzę Państwu, żeby atmosfera radości i wzajemnej życzliwości była obecna we wszystkich Waszych domach, nie tylko w świątecznym okresie, ale przez cały nadchodzący rok. Życzę Państwu również, aby ten świąteczny czas był okresem pojednania, pełnym rodzinnego ciepła i spokoju. Niech nadchodzący Nowy Rok obfituje w same dobre chwile, a także sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.

Pozdrawiam !

Krzysztof Laskowski

Dzień pocałunku.

Witajcie po dłuższej przerwie!
 
Trudno o lepszą datę do powrotu niż właśnie dzisiejsza, ponieważ obchodzimy kolejne nietypowe święto – „Światowy Dzień pocałunku”. Co prawda obchodzimy je kilka razy w roku ale z pewnością każdego dnia znajdziemy powód do jego celebrowania. Czy warto? Oczywiście że tak!!! Wg. specjalistów całowanie wpływa nie tylko na naszą psychikę, ale też i zdrowie!
 

Naukowcy twierdzą, że całowanie pomaga uwolnić się od stresu, ma dobroczynny wpływ na układ krążenia, pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Co ciekawe, pocałunek „z języczkiem” angażuje aż 34 mięśnie twarzy! Całowanie przedłuża życie i przynosi masę radości – miłośnicy pocałunków żyją pięć lat dłużej!

Buziak, jaki by nie był, zawsze ma wielką moc. Jest jednym z najbardziej znanych i najstarszych gestów ludzkości oraz niewerbalnym środkiem komunikacji międzyludzkiej 😉 . Pamiętajmy o buziakach zawsze i wszędzie, nie tylko podczas „Dnia Pocałunku”. Buziak to zdrowie i szczęście, którego tak bardzo pragniemy przez całe życie… 😘😘😘😘😘

K.L.

Zaginęła Monika Kamińska.

Policjanci wydziału kryminalnego mińskiej komendy prowadzą czynności poszukiwawcze za zaginioną Moniką Wiolettą Kamińską, lat 41, zamieszkałą w Mińsku Mazowieckim. Kobieta w dniu 21.10.2018 roku wyszła z pracy i do chwili obecnej nie powróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, o kontakt mińską komendą pod nr tel. 25 759 72 00, 997 lub 112.

Jak wynika z przyjętego zawiadomienia, kobieta w dniu zaginięcia przyszła do pracy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej. Z pracy wyszła ok. godz. 15:00 i do chwili obecnej nie powróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaginiona ubrana była w granatowe spodnie jeansowe, czarne buty sportowe z białym napisem NIKE, czarna cienka kurtka materiałowa długości do pasa.

Rysopis zaginionej: wiek z wyglądu ok. 35-40 lat, wzrost ok. 160 cm, oczy niebieskie, włosy ciemne farbowane, kręcone do ramion.

 http://kppminsk.policja.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/172/172-166168.jpg

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej Moniki Kamińskiej, proszone są o kontakt z wydziałem kryminalnym mińskiej komendy pod numerem telefonu 25 759 72 00, 997 lub 112. Informacje można także przekazywać droga mailową na adres: oficer.prasowy.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl

 

źródło: KPP Mińsk Maz.

Spektakl “Emocje Ślady” w GCK w Mrozach

16 listopada o godzinie 17.00 w Gminnym Centrum Kultury odbędzie się spektakl “Emocje Ślady”, w którym zagrają podopieczne Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach. Sztuka jest efektem serii warsztatów teatralnych zorganizowanych przez fundacje ARTinTRANSLATION. Wstęp wolny.

Spektakl “Emocje Ślady” to efekt serii warsztatów teatralnych – aktorskich, dramaturgicznych, choreograficznych, scenograficznych i multimedialnych –przeprowadzonych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach przez Fundację ARTinTRANSLATION.

Punktem wyjścia do pracy warsztatowej była analiza tekstów wybranych z dzieł dramatycznych Juliusza Słowackiego: “Balladyna” “Beatrix Cenci” i “Ksiądz Marek”, oraz praca na tekstach własnych uczestniczek warsztatów. Pod okiem instruktorów dziewczyny badały aktualność tekstów literackich w dzisiejszym świecie i szukały współczesnych odniesień.

Emocje Ślady” są próbą sprawdzenia jak emocje zawarte w dramatycznych postaciach u Słowackiego oddziałują na dzisiejszą młodzież. Czy historie opisane w XIX wieku, pełne pasji, miłości i nienawiści, mogą i dziś poruszyć naszą wyobraźnię?

Jaką dziś jestem emocją? – zastanawiają się aktorki. – Jeśli znajdę ją w tekście, to go wypowiem, jeśli nie, to nie – będzie tylko milczenie, ruch, spojrzenie. Co czujesz?

 • Próba generalna otwarta dla publiczności i próba medialna:
  16 listopada, godz. 15.00

Gminny Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach
ul. Adama Mickiewicza 22

 • Premiera: 16 listopada, godz. 17.00
  Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach
  ul. Adama Mickiewicza 22
 • Premiera dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach:
  18 listopada, godz. 18.00

Czas trwania: około 30 minut.

Występują podopieczne Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach.

Produkcja: Fundacja ARTinTRANSLATION

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”

Serdecznie zapraszamy na pokaz oraz na próbę medialną, która odbędzie się 16 listopada o godzinie 15.00 w GCK w Mrozach.

Podziękowania dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach oraz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach za pomoc w realizacji zadania.

Fundacja ARTinTRANSLATION tworzy platformę wymiany myśli społecznej i artystycznej między różnymi dziedzinami sztuki i obszarami kultury. Jej cele to również edukacja kulturalna, promocja polskiej sztuki za granicą oraz prezentacja najciekawszych zjawisk kultury innych krajów w Polsce. Organizuje warsztaty, szkolenia, spotkania z twórcami; produkuje wystawy, koncerty, wydarzenia multimedialne, filmy i wydawnictwa. Aktualne projekty fundacji można znaleźć na stronie FB: https://www.facebook.com/artinfundacja/

 

Ćwiczenia sił zbrojnych – syreny alarmowe na Mazowszu.

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – w najbliższą środę 14 listopada br. między godziną 9.00 a 14.00 na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX 18/II.

Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu wykrywania i alarmowania. Ostatni trening systemu został przeprowadzony 1  sierpnia 2018 r.

Akcja przy ul. Św. Teresy.

Jak informuje OSP Mrozy – Dnia 12.11.2018 r. w Mrozach przy ul. Św. Teresy, zastęp OSP brał udział w otwarciu drzwi do budynku, gdzie znajdował się mężczyzna potrzebujący pomocy medycznej. Po dostaniu się do środka, został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który w chwilę później dotarł na miejsce. Poszkodowany został przewieziony do szpitala w celu wykonania szczegółowych badań.

W działaniach udział brał patrol Policji, OSP Mrozy i Zespół Ratownictwa Medycznego.

źródło: OSP Mrozy

Biało-Czerwone Mrozy…

W niedzielę 11 listopada od Bałtyku po Tatry obchodziliśmy święto 100-lecia Odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. W Mrozach uroczystość rozpoczęła się  o godz. 11.50 przed szkołą podstawową im. Romualda Traugutta, gdzie rozdano 100 flag. W obecności kilkuset osób poczet sztandarowy wciągnął flagę państwowej na maszt i wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego a następnie przemaszerowaliśmy przez miasto wprost do kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w którym odbyła się uroczysta msza święta.

Po zakończeniu mszy biało-czerwony korowód udał się pod pomnik Walk Niepodległościowych przy UMiG Mrozy, gdzie najpierw odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą przełomowe wydarzenie dla historii naszego kraju, jakim była 100-tna rocznica odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Po odsłonięciu tablicy wybrane delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Odbyło się okolicznościowe przmówienie a na deser mogliśmy obejrzeć występy artystyczne w Gminnym Centrum Kultury.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z obchodów. Zdjęcia są niskiej rozdzielczości.

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45953575_291932008196622_3668595854031192064_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=7c1ddac440ff6efa7f9ee4bc89b5b4c9&oe=5C6AD131

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46027148_291932058196617_7907002910393761792_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=6ba7534c55bf371a8064ae2051964ace&oe=5C6C95C2

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45901948_291932138196609_105755843017834496_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=454f17b7105810c301dbf847c5bec287&oe=5C83FB9D

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46079724_291932201529936_1639490519845306368_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=a760bc163406588f71b9068197a41f37&oe=5C81C161

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46047372_291932321529924_4771743695609266176_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=8d16026d0c29c6401f3255ebfa73c2f5&oe=5C8559E8

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45878957_291932524863237_2879249979640119296_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=adf77a0f7fad9c5560ae403d11a51702&oe=5C7E03F3

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46160141_291932554863234_7266064116177960960_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=2c5d4b2c6e8b55dd46012246702ff808&oe=5C79121F

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45723514_291932598196563_6878834310061752320_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=d4402530d71feccf07af556bc183ad85&oe=5C712B6B

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45868334_291932664863223_3653481606418530304_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=26d5f0b59d1c922f4c7abdfdeda1c0c0&oe=5C6C35AC

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45828582_291932724863217_8734727324051701760_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ff28fc3f4d9819d795ef820d13403e6d&oe=5C72AE51

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46065022_291932804863209_4372041386069852160_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=f9defb6a1f505a71147377d452bf09c6&oe=5C7602D5

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45862158_291932888196534_1961763403785568256_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=80d991c3b48b92c0c1981a830f7cd236&oe=5C783FEC

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45932502_291932998196523_2938691751491141632_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=81937a9dcd37d44b3ea01e6f9eacca96&oe=5C7D5E73

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46122936_291933084863181_4007717400752422912_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=5bd3dce6f62ad18fb408f0140ce1bc90&oe=5C6EC86B

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46002445_291933131529843_1558173719346544640_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=eb65af92869907b68c834d89fc0d401e&oe=5C7BACF3

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46118126_291933218196501_6517224082650431488_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=61a646c78ab9ef24adca23d573504d02&oe=5C793E70

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45991460_291933228196500_4614169531726692352_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=a901b50f9819ef6dc836ae28ddaaf5fa&oe=5C7BC5F5

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46118889_291933254863164_8550465706565566464_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=802922b28cdb192b35f774d7cb9ad8c3&oe=5C78CC51

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46064019_291933298196493_4324750252792872960_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=a6fdf2a215c0e036234466df05c6d8e1&oe=5C76920B

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46071730_291933318196491_6402552390037274624_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=dfec9fc9c60ce1bb1e3110f0f86f918d&oe=5C3EA499

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46067682_291933361529820_1491457827674259456_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=dafbd014f3f896309dd1b783949a1c24&oe=5C8467F8

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45965142_291933408196482_3670413050399162368_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=38ad88bca0259f87bb2c50a71168e8aa&oe=5C6F39C5

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45980408_291933428196480_6945201085317382144_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=2600bb4cd50cd0a16dd37411b0f12ba4&oe=5C7782FE

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46125875_291933778196445_7078371631571140608_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=e9ad9cdaebf3348ce3eb0b78e10f6cc8&oe=5C826449

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45915469_291933788196444_1386935224385929216_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=29f379a1397012683f5659ceb42efd8b&oe=5C76F6CE

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46104938_291933798196443_2398346996927692800_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=983ff648e42b913f4a62e02840441440&oe=5C83354B

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46066780_291933891529767_8948373136387080192_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=f9463cc8e04e7b93d71a1519cae16a3a&oe=5C7E9276

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45915507_291933938196429_761046300517990400_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ec1f199d078e3267854ec0e3b547f3b2&oe=5C6E6E72

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46118463_291933924863097_4865009606226608128_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=e8dcae668d96053eae8e8c8c410bdc26&oe=5C7790A6

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46144603_291933981529758_2543452329584099328_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=613ac80cfcf189532113ea946bf94ab3&oe=5C70BE16

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46073987_291934078196415_790788876028346368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=af105bb8a997c65f59b84069a6c166c5&oe=5C8319CA

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45936351_291936514862838_6595445624773017600_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=7e51af719be20325d23264bb61a910d2&oe=5C857B3C

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45965166_291936548196168_5995183903176916992_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=e6c36743ab5d4f40ca27dad323bc2973&oe=5C73430B

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45984829_291936521529504_8810112899268739072_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=46e5d54ee632b0181dedcf498f09266c&oe=5C823168

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45792610_291936614862828_4467228787746013184_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=0a6a0354bbd018796e8349f815e37839&oe=5C6DB789

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46059113_291936648196158_1476875717919637504_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=44cdd901826e657a1de768093acf4bbf&oe=5C7F97C5

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46011093_291936674862822_7685675879761969152_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=c0e4849f5f5b1fe042a13a2320db0df4&oe=5C6B7BF4

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46164878_291936704862819_5502586093884669952_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=b3ce68de71dbb294a6d1afd399588678&oe=5C68EDED

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45867959_291936774862812_3899499686775488512_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=a18b549fcc74006e4ea8b34f0630f6ce&oe=5C86B55A

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46055929_291936848196138_2448417695599689728_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=667521c65bd95cfd34516baa436c890d&oe=5C711AB7

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45966183_291936884862801_7656614481769791488_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=6de90476e5b76e39aa253b00e162a644&oe=5C67E540

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46002451_291936921529464_7790268856089444352_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=fecd9c73f551da1955fea2bc82f85c2d&oe=5C66963C

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46096497_291936968196126_3290301684424638464_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=b78b8e9b20a2d8aa3342a87da4b09412&oe=5C84778C

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45890791_291936994862790_3921241433998098432_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=c61f87e600d73cad5899c479c919ec62&oe=5C80BC6C

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45904649_291937041529452_8615385232461266944_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=c0726cc62f1589d24edf0fdb316b51a6&oe=5C888802

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46028773_291937064862783_6989781651848953856_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ac249fbccfc5238c10b23bcef74e0ad3&oe=5C808436

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46028754_291937098196113_5679384235031396352_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=4515411af9f415cd582a0cf23b389691&oe=5C7D1420

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46096199_291937144862775_8329627202693890048_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ae6751ed5e36c5827f687343119dde60&oe=5C3E4F59

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45876423_291937174862772_7931105364915781632_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=54a471635f8515124fe16feefcbcf080&oe=5C7DAA36

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46165029_291937214862768_4691295857188798464_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=410f7f1226584087b212751956db2be3&oe=5C853D78

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46007486_291937274862762_8214914441603448832_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ce8c774f02d4966ac75acb28798c938c&oe=5C6E66E9

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45959541_291937324862757_1928705555904331776_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=3621a67ec775fd6fd0667f64f7f88e56&oe=5C717AF3

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45844672_291937364862753_3463838369140703232_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=f8f2e001376ac54905410ad53c7b910b&oe=5C8AC6D8

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45960152_291937414862748_5568594033212653568_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=3634c4b708ce523bcee4fd9bea07e606&oe=5C78BB94

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46165038_291937451529411_3435488149013266432_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=a43f851ef02075bbb61384980371fcd8&oe=5C759EEA

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45977465_291937494862740_6762244759932108800_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=abb3e8f1399c2c387b42faa20ad15b90&oe=5C73103C

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46217139_291937534862736_8471928299663130624_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=852e2943b782e6a45e77c83482400786&oe=5C875EF0

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45883869_291937571529399_2447389755306934272_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=303121781889667e70fc5e4482a99c16&oe=5C843F83

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45889274_291937621529394_2669578210349416448_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=bcb8ed64c8ec2e05e59d2eadee02903b&oe=5C85D96B

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46110788_291937651529391_4470125425359585280_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=76784fe3281e0c9f2138026e94424d0d&oe=5C3CA6D8

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46120941_291937721529384_9198312766698422272_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=749afebeeb40275023c61b7a9442b662&oe=5C806D61

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46074321_291937751529381_4879590290052087808_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=5db2d168933cee85641e8fc2f84ed8e3&oe=5C7D052F

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45907995_291937774862712_8542590368632274944_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=dda19a197089bb27f20997c257041d85&oe=5C80B7AF

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46125833_291937811529375_6104782599463370752_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=46b8d9ce5cf2b469e0e21826a31e4d05&oe=5C84D0BD

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45946902_291937838196039_6361778362825834496_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=9da7e143997d1f837983cddb76b43709&oe=5C732DEA

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45935590_291937868196036_949119907637755904_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=c835c648e8d1f09bf7e6cd592d47cc9f&oe=5C670207

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45993899_291937938196029_3271918305274757120_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=633a036822014cfbbc6aa4f1a4812114&oe=5C7FD820

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45882953_291937974862692_3829428240234053632_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=55e75f6698a8b6c0d9aca13f4d682ac9&oe=5C3DAC06

 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45902510_291938044862685_3896249508928946176_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=9a7b745961ea7f54bcd402ae43174555&oe=5C827D58

Zdjęcia pełnej rozdzielczości można bezpłatnie uzyskać pisząc na adres info@wp.pl.

K.L.

Małkinia zdobyta.

W wielu miastach Polski trwają obchodzy związane ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polski. Tymczasem na piłkarskich boiskach siedleckiej klasy A rozgrywano dziś ostatnie mecze rundy jesiennej sezonu 2018/19. Piłkarze Watry w ramach trzynastej kolejki  podejmowali na wyjeździe wicelidera tabeli – drużynę MKS Małkinia. Mrozowianie po trzech porażkach z rzędu tym razem przełamali złą passę i pokonali gospodarzy 3:2. Korzystne wyniki w innych meczach pozwoliły awansować naszym piłkarzom na pozycję wicelidera, spychając na 3 pozycję dzisiejszych rywali. 

Tabela po 13 kolejkach:

fot. screen www.90minut.pl

Wszystkie mecze 13 kolejki:

fot. screen www.90minut.pl

K.L.

100 lat Niepodległej.

W tym roku przypada 100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jest to najważniejsze święto państwowe od 1989 roku, które obchodzimy corocznie 11 listopada. Rocznicowe obchody są okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń oraz postaci, dzięki którym nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli i ciemiężenia przez trzech zaborców w 1918 r. odzyskała suwerenność i wróciła na mapy świata.
 
Przypomnijmy: Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała szansę na walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na przełomie października i listopada 1918 roku wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec, Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska.
 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46012263_2200211920268002_5998667383646978048_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=d7ab66e9e4669d898be4dfb93780ef68&oe=5C764981

Dlaczego 11 listopada?
 
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada można uzasadnić splotem kilku wydarzeń w Polsce, z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy uwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj.
 
Po zawarciu rozejmu kończącego I wojnę światową i klęsce Niemiec, Rada Regencyjna powołana przez Niemcy i Austro-Węgry, działająca w Warszawie od września 1917 roku, wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju przekazała 11 listopada 1918 roku władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się. Piłsudski mając powszechne poparcie społeczne, po rozwiązaniu Rady Regencyjnej, a wcześniej przejęciu od niej „obowiązków i odpowiedzialności” wobec narodu polskiego, stał się rzeczywistym przywódcą tworzącego się państwa polskiego.
 
Jędrzej Moraczewski opisał to wówczas słowami:

-„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało.

Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945r., przywrócono je ustawą w okresie tzw. transformacji systemowej w 1989r. i jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Mrozowski akcent 100 – lecia

Wśród nas jest wielu patriotów ale jest jeden szczególny – Andrzej Frącz, który specjalnie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyznę napisał i nagrał pieśń patriotyczną pt. „Królewski Naród„.

Jak pisze sam autor – pieśń powstała w odruchu serca, pod wpływem impulsu wywołanego przez nieprzyjazne Polsce siły, uświadamiając, że o niepodległą Ojczyznę, polskie rodziny, wiarę, język, tradycje trzeba dbać, że nasze polskie wartości należy nieustannie pielęgnować. Nasze zwykłe życie zawdzięczamy wspaniałym przodkom na przestrzeni wieków. Historia Polski i Polaków zaczęła się bardzo dawno temu, na długo przed chrztem w 966 roku, nie wzięliśmy się znikąd. Niegdyś bronią, a dzisiaj codzienną pracą tworzymy przyszłość młodych pokoleń. To od nas inne narody powinny uczyć się męstwa, szlachetności, szacunku do drugiego człowieka, przywiązania do własnej kultury i wyznawanych wartości. Jestem dumny i szczęśliwy, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce. Niektórzy zarzucają mi, że pieśń jest zbyt prawicowa, wręcz nacjonalistyczna, że podobnie jak „Rota” wzywa do walki, a przecież mamy czas pokoju. Ja po prostu uważam, że o polskie wartości, o język ojczysty powinniśmy nieustannie dbać, pracować dla naszej Ojczyzny i odważnie bronić jej przed „pożarciem” przez tzw. „wartości europejskie”

Jak obchodzimy 100-lecie?

Tej dacie towarzyszy wiele kontrowersji związanych z podejmowaniem decyzji przez władze różnego szczebla, dotyczących dopuszczania bądź nie Marszów Niepodległości w niektórych miastach naszego kraju. Przypomnijmy, że prezydenci Warszawy i Wrocławia wydali zakaz organizacji Marszu Niepodległości. Organizatorzy jednak odwołali się do sądów, które uchyliły zakazy wydane przez włodarzy i marsze się odbędą.

W Święto Niepodległości jak sama nazwa wskazuje powinniśmy wszyscy razem cieszyć i świętować ten fakt. Pomimo zawirowań w naszym państwie, które przetoczyły się przez te wszystkie lata powinniśmy cieszyć się, że Polska jest wolnym krajem i uczyć nasze dzieci patriotyzmu bo w dzisiejszych czasach, w dobie wszechobecnego internetu zapominamy, co przekazywali nam nasi przodkowie, a jesteśmy narodem walecznym i dumnym, który jak wiemy z kart historii – potrafi się przeciwstawić nawet najgorszemu zaborcy.

W tym dniu w wielu miastach Polski, organizowane są różne parady, marsze czy koncerty patriotyczne. Ludzie wychodzą na ulicę by oglądać różne defilady historyczne. Biorą w nich udział rekonstruktorzy w mundurach z czasów różnych powstań i wojen. Dzień Niepodległości świętujemy także w sposób aktywny – 11 listopada odbywają się różne imprezy sportowe, m.in. Biegi Niepodległości, gdzie uczestnicy tego wydarzenia mają do pokonania 10-11 km, a bieg rusza punktualnie o godzinie 11.11.

100 – lecie odzyskania Niepodległości w Gminie Mrozy.

 

Czy Polska naprawdę jest niepodległa? (moja ocena)

Niepodległość ma charakter umowny, zwłaszcza po ratyfikacji traktatu akcesyjnego i traktatu lizbońskiego w roku 2009 (notabene podpisanego w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego) nie wiadomo, czy Polska jest jeszcze państwem niepodległym, czy tylko obdarzoną pozorami samodzielności częścią składową Unii Europejskiej.

Podczas tzw. transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych, kiedy uczęszczałem do szkoły średniej, uświadomiłem sobie jedną ważną różnicę, że państwa takie jak Rumunia za rządów Ceausescu, czy Chiny za czasów Mao Zedonga, również były niepodległe, ale za nic nie chciałbym tam mieszkać. Zrozumiałem wtedy, że niepodległość jest tylko środkiem, a prawdziwym celem jest wolność. -„Po to potrzebne nam państwo, byśmy wolności naszych zażywali…” – powiedział hetman wielki koronny Jan Zamoyski.

Niepodległość jest nam potrzebna po to, byśmy mogli żyć po swojemu. Nie gwarantuje ona, że urządzimy sobie to życie rozsądnie. Gwarantuje nam za to, że nie będzie go nam urządzał ktoś inny, tylko zrobimy to sami.  Być może ktoś inny zrobiłby to lepiej niż my, ale pewności żadnej nie mamy…

Pozdrawiam !

K.L.