Krwinka zaprasza na 8 września na zbiórkę.

W najbliższą niedzielę 8 września, w godzinach od 10.00 do 14.00.,  odbędzie się zbiórka krwi w Mrozach. Każdy kto chce i nie ma przeciwwskazań, może honorowo oddać krew w punkcie poboru, który będzie umiejscowiony w ZS im. Adama Mickiewicza przy ul. Licealnej. Szczegóły poniżej:

 

Krew może oddać osoba pełnoletnia, zdrowa (dyskwalifikują nie tylko choroby przewlekłe, ale również zwykłe przeziębienie!) ważąca więcej niż 50kg.
Jak się przygotować do oddania krwi?

🧛‍♂️ Trzeba się WYSPAĆ 😍
🧛‍♂️ Dzień przed oddaniem krwi oraz w dniu oddania krwi należy pić dużo wody (dużo to 2 litry +)
🧛‍♂️ Ale alkoholu NIE, ani w dniu donacji ani w dniu poprzedzającym 😉
🧛‍♂️ Przed oddaniem krwi KONIECZNIE ZJEDZ ŚNIADANIE! Wiele osób myśli, że trzeba przyjść na czczo – otóż nie wolno przyjść na czczo :p
🧛‍♂️ Miej że sobą dowód tożsamości
🧛‍♂️ Miej ze sobą osobę towarzyszącą, zwłaszcza jeżeli oddajesz krew po raz pierwszy, żebyś po oddaniu krwi nie wracał do domu sam.
🧛‍♂️ Nie musisz robić żadnych badań przed oddaniem krwi, chyba, że masz jakieś wątpliwości co do swojego stanu zdrowia.
🧛‍♂️ Nie musisz znać swojej grupy krwi 😉
🧛‍♂️ Pamiętaj, że od wykonania tatuażu bądź przekłucia uszu musi minąć pół roku zanim oddasz krew. Samo to, że masz tatuaż, nie wyklucza cię z grona krwiodawców!

W imieniu organizatora serdecznie zapraszam.

Cześć i Chwała Bohaterom! Pamiętamy!!!

1 sierpnia 2019r. obchodziliśmy 75 rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Na uroczystości, która odbyła się w Mrozach stawili się niezawodni panowie strażacy z OSP Mrozy, harcerze, przedstawiciele lokalnych władz, a także mieszkańcy gminy Mrozy.

fot. A. Frącz
fot. A. Frącz

Jeszcze przed uroczystością pomnik ku czci żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny został spontanicznie udekorowany przez mieszkańców gminy Mrozy zniczem oraz biało-czerwoną wiązanką.

fot. A. Frącz

Tuż przed 17:00 pod pomnikiem ustawił się podwójny szpaler harcerzy, a wokół zgromadzili się mieszkańcy gminy Mrozy.

fot. A. Frącz

O 17:00 zawyły syreny:

Wszyscy w skupieniu oddali hołd bohaterom, którzy walczyli podczas Powstania Warszawskiego. „To już 75 lat, ale pamiętamy jakby to było wczoraj” – tak w stolicy wspominali żyjący uczestnicy powstania.

fot. A. Frącz

Przed oczami przesuwają się drastyczne sceny walki, nieszczęścia, bólu, wszechobecnej śmierci, nadziei, poczucia ogromnego zranienia narodu polskiego, pozostawionego aż do ostatecznego wykrwawienia. Kolejny raz polityka wzięła górę nad zwykłym człowieczeństwem. Kolejny raz okupanci, choć chwilowo wrogowie, zawarli porozumienie, aby zdusić polskiego ducha niepodległości. Nasi ówcześni „sojusznicy” bezczynnie przyglądali się, kiedy okupant dokonywał regularnych mordów na ludności cywilnej i równał Warszawę z ziemią, jednocześnie blokując wszelkie próby dostarczenia pomocy przez sprzymierzone wojska alianckie. Po wojnie starali się wymazać z pamięci historycznej to straszliwe cierpienie narodu polskiego, na szczęście bezskutecznie.

Po kilku minutach refleksji syreny zamilkły, a harcerze z honorem złożyli znicze u podnóża pomnika.

fot. A. Frącz

Na koniec jeszcze krótkie przemówienie głosem pełnym wzruszenia, wspominające tamte straszne czasy, znanych i bezimiennych bohaterów, takich samych jak my dzisiaj.

Cześć i Chwała Bohaterom!!!

Tekst i zdjęcia A. Frącz

Zbiórka krwi.

„Wystarczy mi pół litra Twojej krwi”

Pod takim hasłem już w najbliższą niedzielę – 5 maja w Mrozach, odbędzie się kolejna zbiórka krwi. Każdy kto chce i nie ma przeciwwskazań, może honorowo oddać krew w punkcie poboru, który dzięki przychylności dyrekcji tym razem będzie umiejscowiony w ZSP im. A.Mickiewicza przy ul. Licealnej – wejście od strony tymczasowego komisariatu. Akcja odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.00.

Krew może oddać osoba pełnoletnia, zdrowa (dyskwalifikują nie tylko choroby przewlekłe, ale również zwykłe przeziębienie!) ważąca więcej niż 50kg.

Jak się przygotować do oddania krwi?

🧛‍♂️ Trzeba się WYSPAĆ 😍
🧛‍♂️ Dzień przed oddaniem krwi oraz w dniu oddania krwi należy pić dużo wody (dużo to 2 litry +)
🧛‍♂️ Ale alkoholu NIE, ani w dniu donacji ani w dniu poprzedzającym ” 
🧛‍♂️ Przed oddaniem krwi KONIECZNIE ZJEDZ ŚNIADANIE! Wiele osób myśli, że trzeba przyjść na czczo – otóż nie wolno przyjść na czczo ” 
🧛‍♂️ Miej że sobą dowód tożsamości
🧛‍♂️ Miej ze sobą osobę towarzyszącą, zwłaszcza jeżeli oddajesz krew po raz pierwszy, żebyś po oddaniu krwi nie wracał do domu sam/sama.
🧛‍♂️ Nie musisz robić żadnych badań przed oddaniem krwi, chyba, że masz jakieś wątpliwości co do swojego stanu zdrowia.
🧛‍♂️ Nie musisz znać swojej grupy krwi 
🧛‍♂️ Pamiętaj, że od wykonania tatuażu bądź przekłucia uszu musi minąć pół roku zanim oddasz krew. Samo to, że masz tatuaż, nie wyklucza cię z grona krwiodawców!

Szczegóły na plakacie:

fot. Andrzej Frącz

 

Serdecznie zapraszamy!

Programy wsparcia z budżetu Mazowsza. Sprawdź czy dotyczy Ciebie?

RUSZYŁY PROGRAMY WSPARCIA Z BUDŻETU MAZOWSZA

Strażnice OSP, rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy wsparcie na ogródki działkowe to tylko część programów, które w tym roku uruchomił samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel przeznaczono z budżetu województwa blisko 80 mln zł. 

My, Mazowszanie, jesteśmy bardzo aktywni. Mamy wiele pomysłów, chcemy mieć wpływ na nasze otoczenie. Potrzebne są tylko środki. Stąd reakcja samorządu województwa – stworzenie programów, które pozwalają te pomysły zrealizować – wyjaśnia marszałek Adam Struzik. – Wsparcie dla OSP prowadzimy od dawna, inne programy wprowadziliśmy w zeszłym roku, ale ze względu na ich popularność uruchomiliśmy je również w tym. Dodatkowo w tym roku powstały nowe, które są odpowiedzią na głosy płynące od mieszkańców.

Samorząd Mazowsza od wielu lat prowadzi różne programy pomocowe. Najbardziej rozpoznawalny dotyczy wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Jest on kontynuowany również w tym roku – gminy zgłaszające OSP ze swojego terenu mają szansę na specjalistyczny sprzęt, wozy strażackie, ale i na remont świetlic. Władze Mazowsza przeznaczyły na to 10 mln zł.

To jednak nie wszystko. Efekty dotychczasowych programów sprawiły, że o wsparcie chętnie będą ubiegać się kolejne samorządy, a przede wszystkim pytają o nie kolejne grupy pomysłowych osób. Dużą popularnością cieszyły się w ubiegłym roku dotacje na boiska, hale sportowe i pumptracki. Dlatego po raz drugi ruszył Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej (MIWIS) Mazowsze. Znów przeznaczono na ten cel 10 mln zł po to, by samorządy mogły tworzyć obiekty sportowe – nową przestrzeń do wspólnego aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców.

Nie mniejszą popularnością w ubiegłym roku cieszył się Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) Mazowsze. Dlatego w tym roku ponad dwukrotnie zwiększono ogólną pulę – do 13,9 mln zł. Gminy dla swoich sołectw ubiegają się o wsparcie m.in. na remonty i wyposażenie gminnych bibliotek, świetlic oraz miejsc pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe. Dotację można wykorzystać też na rozwój i promocję twórczości folklorystycznej. Każda gmina może złożyć maksymalnie pięć wniosków na pięć różnych zadań. Wsparcie dla jednego projektu nie przekroczy 10 tys. zł.

W tym roku powstały też nowe programy. Pierwszy raz uruchomione zostanie wsparcie z myślą o działkowcach. Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców (MIAD) Mazowsze będzie można ubiegać się o środki na modernizację terenów wspólnych na ogródkach działkowych. Jeden projekt może otrzymać maksymalnie 10 tys. zł. Łącznie samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel 5 mln zł.

Pojawiły się też dotacje na polepszenie jakości powietrza. Pilotażowy Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP) to program z pulą 5 mln zł. – Wszystkie działania na rzecz poprawy środowiska są priorytetowymi zadaniami. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy nowy program wspierający ekologię. Mam nadzieję, że dzięki środkom z budżetu Mazowsza polepszy się jakość powietrza na Mazowszu – mówi Mirosław Augustyniak radny województwa, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. O pomoc mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł. Gminy mogą wykorzystać te środki m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone też na zakup oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej i na działania edukacyjno-informacyjne.

Również 5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację kolejnego nowego wsparcia: Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Pieniądze można będzie przeznaczyć na modernizację i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki dotacjom z budżetu Mazowsza możliwy będzie zakup nowoczesnego sprzętu i niezbędnego oprogramowana, a także elementów wyposażenia.

Szczegóły naborów na poszczególne programy można znaleźć na www.mazovia.pl.

art. opublikowany na prośbę biura prasowego UM województwa Mazowieckiego.

Kolejne Szkoły odstępują od strajku.

W gminie Mrozy kolejne placówki zawieszają strajk. Wg uzyskanych informacji od dziś tj. 24 kwietnia w szkołach w Grodzisku oraz Jeruzalu zajęcia dydaktyczne odbywają się według planu. 

Jako pierwsi w gminie strajk zawiesili nauczyciele z ZSP Mrozy im A. Mickiewicza. Dzięki temu maturzyści zostaną sklasyfikowani i dostaną szansę na przystąpienie do najważniejszego w ich życiu egzaminu. Szkoła ta cieszy się dużym szacunkiem a pozytywna postawa kadry nauczycielskiej cieszy rodziców.

Inne placówki dalej strajkują.

Cały czas strajkuje SP im. Romualda Traugutta i Przedszkole Publiczne w Mrozach – „Decyzję o ewentualnym zakończeniu protestu jest uzależniona od tego, co dzieje się w kraju. Podejmiemy ją solidarnie z innymi” – usłyszałem w rozmowie telefonicznej od p. Wioletty Sadowskiej.

Co z nadrabianiem programu?

W Waszych listach i komentarzach często poruszacie temat nadrabiania zaległości po zakończeniu protestu.Piszecie  -„teraz będzie maraton, sprawdzian za sprawdzianem i za wszystko dzieci dostaną w kość”. Pani Wioletta z SP Mrozy zdecydowanie odpowiada: -„są to nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniane wśród rodziców. Jesteśmy za dziećmi, nie przeciw nim” – puentuje. 

Temat wciąż budzi duże emocje. Odstąpienie od strajku to dobra informacja dla rodziców, którzy coraz mniej przychylnie patrzą w stronę placówek oświatowych i podejmowanych tam decyzji. Protest mocno skomplikował ich życie. Niektórzy w dalszym ciągu muszą zabierać swoje pociechy do pracy, co nie zawsze spotyka się z akceptacją pracodawców. W przypadku dłuższego dojazdu do pracy przysparza to dodatkowych problemów. 

Z nieoficjalnych informacji wynika również, że w najbliższym czasie do pracy mają powrócić nauczyciele w sąsiednich gminach. 

K.L.

 

Wybieracie się w podróż samolotem? Koniecznie to przeczytajcie.

Czy leci z nami bagaż? Czyli co zrobić, gdy na miejscu ląduje sam pasażer?

Majówka i wakacyjny sezon urlopowy zbliżają się wielkimi krokami. Dla lotnisk to wyjątkowy okres, podczas którego obsługują wzmożony ruch pasażerski. Choć infrastruktura lotnicza jest stale modernizowana, to wciąż jednym z największych problemów, z jakimi muszą mierzyć się podróżni, są opóźnione lub zgubione bagaże.

Według badania SITA 2018 Baggage Report, w 2017 r. europejskie lotniska były światowym liderem zagubienia bagażu i blisko co 140 pasażer nie mógł cieszyć się z odbioru swojej walizki po lądowaniu. Choć niekorzystne statystyki wciąż ulegają poprawie za sprawą coraz lepszych systemów zarządzania bagażem, to jednak ryzyko rozpoczęcia urlopu czy podróży służbowej bez przedmiotów osobistych jest nadal wysokie. Do zagubienia walizki dochodzi najczęściej w wyniku zamieszania, problemów na lotnisku, awarii urządzeń transportujących w porcie wylotowym, ze względów operacyjnych lub z powodu pomyłki. Czy pasażer ma zatem jakikolwiek wpływ na ryzyko zagubienia bagażu?

Miej swój bagaż pod kontrolą

Istnieje wiele możliwości, by zminimalizować możliwość zagubienia bagażu. – Każdy bagaż powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem oraz adresem. Dobrze jest zadbać o jakiś charakterystyczny element naszej walizki – wstążkę, naklejkę czy cokolwiek innego, co pozwoli nam rozpoznać ją z daleka – podkreśla Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego Lublin. – Jeśli przewożona zawartość jest wyjątkowo cenna, pomyślmy o zadeklarowaniu wyższej wartości bagażu w trakcie odprawy. Co prawda wiąże się to z koniecznością wniesienia stosownej opłaty, jednak pozwoli na lepsze zabezpieczenie przewożonych przedmiotów – dodaje Rafał Nawrocki. Równie istotne jest odpowiednie zarezerwowanie poszczególnych etapów podróży tak, aby przerwy pomiędzy lotami nie były za krótkie (absolutne minimum to 35 minut), a nasze walizki zostały przetransportowane na czas. Z kolei po odebraniu bagażu z taśmy karuzeli należy upewnić się, czy przypadkiem nie pomyliliśmy walizki. Przewoźnik bowiem nie ponosi odpowiedzialności za bagaż, gdy zostanie on omyłkowo zabrany przez innego podróżnego.

Zgłaszanie zguby

Zagubienie bagażu w trakcie podróży nie należy do przyjemnych doświadczeń, jednak gdy już się przytrafi, to warto jak najszybciej udać się do Biura Reklamacji Bagażowych, zwanego też Biurem Bagażu Zaginionego (ang. Lost Luggage lub Lost and Found). Tam o zaistniałej sytuacji należy poinformować obsługę portu lotniczego lub przedstawiciela linii lotniczej, który w takich przypadkach jest pierwszym źródłem informacji. – W poszukiwaniach pomoże nam potwierdzenie nadania bagażu, które otrzymaliśmy podczas odprawy w porcie wylotu. Zostaniemy poproszeni o dokładny opis własności oraz podanie danych kontaktowych. Pamiętajmy, że dokonanie zgłoszenia jest niezwykle ważne – jego brak może wiązać się z tym, że przewoźnik nie weźmie odpowiedzialności za zgubę – informuje Rafał Nawrocki.

Podczas dokonywania zgłoszenia personel stanowiska bagażowego wprowadzi dane o zaginionym bagażu do systemu śledzenia Worldtracker Baggage Tracking. Będziemy ponadto musieli wypełnić Raport Niezgodności Własności – ang. Property Irregularity Report (PIR). W zamian otrzymamy bardzo ważny numer referencyjny, który umożliwi śledzenie aktualnych informacji o bagażu przez internet, a także posłuży do odbioru naszej walizki lub torby. 

Należna rekompensata

Zagubione bagaże zwykle dolatują kolejnym lotem. W sytuacji, gdy oczekując na doręczenie potrzebujemy czegoś z naszej walizki, możemy zakupić zastępczo niezbędne rzeczy (w rozsądnej, a więc niewygórowanej cenie), a potem domagać się od przewoźnika zwrotu poniesionych kosztów. Pasażer ma prawo nabyć produkty takie jak kosmetyki czy bielizna lub coś do ubrania. Należy wówczas pamiętać, by zachować paragony i przekazać je przewoźnikowi wraz z wypełnionym wnioskiem w ciągu 21 dni. – Jeżeli bagaż zaginął w trakcie podróży powrotnej, najprawdopodobniej poszkodowany będzie mieć dostęp do niezbędnych przedmiotów w domu. W większości takich przypadków koszty związane z zakupem nie będą pokryte przez przewoźnika ani ubezpieczyciela – zaznacza Rafał Nawrocki.

O przybyciu zguby do portu docelowego poinformuje nas przewoźnik. Odnaleziony bagaż można odebrać osobiście albo za pomocą kuriera, który dostarczy go pod dowolnie wskazany adres. Koszt dostawy spoczywa na liniach lotniczych. W przypadku, gdy bagaż nie odnajdzie się w terminie 21 dni od zaginięcia, zgodnie z konwencją montrealską poszkodowanemu przysługuje rekompensata finansowa w wysokości do 1131 SDR (umowna jednostka monetarna), co stanowi równowartość prawie 6000 zł. To jednak skrajne przypadki, które są rozpatrywane indywidualnie. Warto pamiętać, że pasażer zawsze ma możliwość wniesienia skarg i zażaleń na linię lotniczą. Roszczenia można też zgłaszać do zakładu ubezpieczeń, jeśli wykupiliśmy ubezpieczenie podróżne. Dokładny zakres odpowiedzialności przewoźników ograniczony jest przepisami międzynarodowymi.

 

Art. opublikowany na prośbę „CE Communication”

Strajk w ZSP im. Adama Mickiewicza przerwany.

Nauczyciele z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach przerywają strajk – informuje dyr. szkoły p. Marianna Bogusz. Powodem jest zaplanowana  klasyfikacja uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego na dzień 24 kwietnia 2019r.

Dobro uczniów najważniesze.

Maturzyści i ich rodzice mogą odetchnąć, bowiem wszystko wskazuje na to, iż uczniowie zostaną sklasyfikowani i dopuszczeni do egzaminu dojrzałości. Sytuacja, w jakiej się znaleźli była dla nich bardzo stresująca. Trzy lata nauki, przygotowań do egzaminów, w perspektywie starania o przyjęcie na wyższe uczelnie i nagle wszystko stanęło pod dużym znakiem zapytania.

Z przekazanej informacji wynika, że od środy 24 kwietnia do piątku 26 kwietnia, wszystkie zajęcia dydaktyczne w ZSP będą odbywały się  zgodnie z planem, a pod koniec tygodnia zapadnie decyzja czy strajk zostanie wznowiony.

Miejmy nadzieję, że postawa nauczycieli da szansę maturzystom na przystąpienie do najważniejszego w ich życiu egzaminu, a jednocześnie będzie najlepszą lekcją odpowiedzialności i przykładem tego, jak, walcząc o swoje prawa pamiętać o innych.

K.L.

 

Życzenia Wielkanocne.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam wszelkiego dobra i pomyślności. Niech w tym wyjątkowym czasie w Waszych domach zagości radość, spokój, ciepło,  a nadzieja, uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszy Wam każdego dnia.
 

Krzysztof Laskowski

13,5 litra krwi, która ratuje życie i zdrowie…

Krew jest jak dotychczas niezastąpionym lekiem. Niezbędna w wielu stanach zagrożenia życia, leczeniu chorób (w tym nowotworowych). To również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia innych ludzi. To w końcu wielka frajda i najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.

W wietrzną niedzielę 10 marca, już po raz 17-ty odbyła się zbiórka krwi w Mrozach zorganizowana przez Państwa Frączów, na którą przybyło 35 krwiodawców.

fot. A.F.

Spośród przybyłych 30 zostało zakfalifikowanych i oddało bezcenną substancję. Tym razem udało się zebrać 13,5 l krwi, co jest bardzo dobrym wynikiem.

fot. A.F.

Na krwiodawców jak zwykle czekały pyszności przygotowane przez organizatorów, woda, kawa i herbata, no i przede wszystkim bardzo miła atmosfera.

fot. A.F.

Na koniec każdy dawca otrzymał okolicznościowego kurczaczka Wielkanocnego, stworzonego utalentowaną ręką Magdy – koleżanki organizatorki zbiórki – Basi Frącz.

fot. A.F.

Jak również paczka słodyczy…

fot. K.L.

Zapewne nie każdy wie, że honorowe oddawanie krwi ma również wymiar praktyczny, szczególnie, że przy corocznym wypełnianiu PIT-a, każdą donację można uwzględnić obniżając sobie podatek (130zł za litr oddanej krwi).

 http://s3.egospodarka.pl/grafika2/umowy-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/Polski-podatek-od-emerytury-z-Austrii-192395-900x900.jpgfot. materiał prasowy

Na koniec sympatyczny fakt z dzisiejszej zbiórki krwi: jeden z Krwiodawców oddał dzisiaj krew już po raz 40-sty, co upoważnia go do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim Krwiodawcom i pozostałym osobom zaangażowanym w dzisiejszą zbiórkę krwi, a w szczególności Dyrekcji szkoły za udostępnienie pomieszczeń szkolnych wraz z przemiłą obsługą.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych i zdrowych Krwiodawców na kolejną zbiórkę krwi, która odbędzie się już 5 maja 2019. Tym razem zaplanowany jest krwiobus, który będzie parkował przy budynku szkoły.

K.L.

Drogie Panie! Dziś Wasze święto!!!

 Dziś mamy 8 marca – to data, o której my, mężczyźni, nie możemy zapomnieć. Obdarowanie żony, matki, partnerki czy koleżanki kwiatami lub drobnym upominkiem to obowiązek każdego z nas!!!

 
Kobiety, kobiety…. któż je zrozumie? Na pewno pojmie ten, co kochać je umie…
 
Wszystkim Paniom życzę dziś szczęścia i radości, mało smutku a dużo miłości…

 

K.L.

Piknik Wojskowy – 20 lat członkostwa Polski w NATO.

W sobotę 9 marca w o godzinie 11.00 w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim (na terenie lotniska wojskowego w Janowie), odbędzie się Piknik Wojskowy z okazji 20 rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Na piknik zapraszają: Minister Obrony Narodowej, Dowódca 23 BLT, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz dowódcy jednostek i instytucji wojskowych prezentujących sprzęt i wyposażenie.
W trakcie pikniku dla przybyłych gości będą przygotowane liczne atrakcje między innymi takie jak:
• pokaz sprzętu wojskowego (samoloty: F-16, MIG-29, czołgi: Leopard-2, KTO Rosomak i wiele innego rodzaju najnowszego sprzętu),
• koncert orkiestry wojskowej,
• prezentacja uczelni wojskowych,
• możliwość skorzystania z żołnierskiej kuchni.
Informacje na temat różnych form służby wojskowej przedstawią przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowy program na plakacie:

Zbiórka krwi w Mrozach.

„Jeżeli Nie Odda Krwi, Ty Nie Oddawaj Mu Serca”

Pod tym hasłem w najbliższą niedzielę 10 marca, w godzinach od 10.00 do 14.00.,  odbędzie się zbiórka krwi w Mrozach. Każdy kto chce i nie ma przeciwskazań, może honorowo oddać krew w punkcie poboru, który będzie umiejscowiony w ZS przy ul. Licealnej – wejście od strony tymczasowego komisariatu. Szczegóły poniżej:

Krew może oddać osoba pełnoletnia, zdrowa (dyskwalifikują nie tylko choroby przewlekłe, ale również zwykłe przeziębienie!) ważąca więcej niż 50kg.

Jak się przygotować do oddania krwi?

🧛‍♂️ Trzeba się WYSPAĆ 😍
🧛‍♂️ Dzień przed oddaniem krwi oraz w dniu oddania krwi należy pić dużo wody (dużo to 2 litry +)
🧛‍♂️ Ale alkoholu NIE, ani w dniu donacji ani w dniu poprzedzającym ”  😉
🧛‍♂️ Przed oddaniem krwi KONIECZNIE ZJEDZ ŚNIADANIE! Wiele osób myśli, że trzeba przyjść na czczo – otóż nie wolno przyjść na czczo ” :p
🧛‍♂️ Miej że sobą dowód tożsamości
🧛‍♂️ Miej ze sobą osobę towarzyszącą, zwłaszcza jeżeli oddajesz krew po raz pierwszy, żebyś po oddaniu krwi nie wracał do domu sam.
🧛‍♂️ Nie musisz robić żadnych badań przed oddaniem krwi, chyba, że masz jakieś wątpliwości co do swojego stanu zdrowia.
🧛‍♂️ Nie musisz znać swojej grupy krwi ” 😉
🧛‍♂️ Pamiętaj, że od wykonania tatuażu bądź przekłucia uszu musi minąć pół roku zanim oddasz krew. Samo to, że masz tatuaż, nie wyklucza cię z grona krwiodawców!

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Co wiemy na temat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii? Z pewnością niewiele. Z pomocą przychodzi nasza czytelniczka:

Miejsce gminnej komisji w lokalnej strukturze można podsumować następująco: do zadań radnych, jako organu uchwałodawczego, należy formalne przyjęcie uchwały w sprawie gminnego programu (a także liczby punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania), za realizację uchwały, jako ciało wykonawcze, odpowiada wójt/burmistrz/prezydent miasta, ale właśnie w odniesieniu do tego specyficznego zadania własnego gminy, jakim jest rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustawodawca powołał grupę doradców, czyli gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Zatem to gremium ekspertów powinno zapewnić dobre merytoryczne przygotowanie programu (etap uchwalania), a także być pomocne na etapie jego realizacji (etap wykonywania uchwały)” (Łukowska, 2013).
Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów (art. 41ust. 3).
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3).
3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (liczba punktów sprzedaży i ich lokalizacja) (art. 18 ust. 3a).
4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 18 ust. 8).
5. Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).
W Gminie Mrozy  działa GKRPA oraz PN  finansowana jest z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze.
Członkowie Komisji  otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i kontrolach : Przewodniczący Komisji   170,00 zł, członkowie Komisji 150,00 zł. Dodatkowo za wykonywanie zadań poza siedzibą Komisji np. udział w naradach, szkoleniach przysługuje zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych , o środkach lokomocji dla podróży decyduje Burmistrz .
W 2017 roku z tytułu zezwoleń  na sprzedaż alkoholu gmina otrzymała wpłaty w wysokości:
129 911,14 zł  –  zgodnie z programem GKRPA  wydano kwotę  129 198,90 zł.
Na co wydatkowano kwotę przeznaczoną na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ? Zgodnie z  zamieszczonym w sprawozdaniach  rozliczeniem wykonania dochodów i wydatków  w 2017 r.  (aktualnego za 2018 r. jeszcze nie ma) Komisja  wydała na:
– dotacje celowe  udzielane zgodnie z  ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 10 000,00 zł
– wynagrodzenia  25 200,00 zł
– artykuły użytkowe (czyli wszystko mydło i powidło)  19 994,53 zł
– usługi  61 618,46 zł (usługi wszelkiej maści tzn :  szkolenia członków GKRPA i ich delegacje, szkolenie nauczycieli , pedagogów szkolnych, szkolenie sprzedawców i podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż  alkoholu,  koszty biegłych i postępowań sądowych,  wyjazdy na basen-dofinansowanie imprez sportowych,  dofinansowanie wyjazdów do teatru, kina i na wycieczki związane z tematyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dofinansowanie obozów, kolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych).
– opłata energii elektrycznej 2 000,00 zł
Czy widzimy jakieś zmiany w naszej gminie w związku z działaniami prowadzonymi przez  Gminną Komisję  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych?”

Pozdpisano Dominika.

Co Wy na to?

Na zbiegu ulic Mickiewicza i Kilińskiego – list.

Wyłowione z poczty:

„Chcę poruszyć temat wyglądu skrzyżowania ulic Mickiewicza i Kilińskiego. Całe (prawie) Mrozy pięknieją, a ta część straszy swoim widokiem. Są tam jakieś rozwalające się komórki, jakieś szpetne garaże, jakieś ledwo trzymające się parkany, jakieś wątpliwej urody metalowe miejsca handlowe. Piękny niegdyś budynek po Mrozowiance popada w ruinę i niedługo nie będzie do uratowania. Sam skwerek też jest zaniedbany, jak wygląda tam trawnik??!! Takie widoki w SAMYM CENTRUM Mrozów źle świadczą o gospodarzu miasta. Czy w drodze decyzji administracyjnych nie można wpłynąć na właścicieli, żeby zlikwidowali tę całą szpetotę?”

Co Wy na to?

1 % podatku dla OSP Mrozy.

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych za rok 2017. Każdy z nas, podatników, rozliczając swój PIT, ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo proste i może przynieść wiele dobra potrzebującym.

Osobiście postanowiłem przekazać w tym roku swój 1 % na OSP Mrozy. Was również gorąco zachęcam do wsparcia naszych strażaków. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ONI, bez względu na porę dnia i nocy, w każdej chwili są gotowi odłożyć wszystkie swoje obowiązki na bok, by nieść pomoc innym, często ryzykując przy tym własne życie i zdrowie. Taki gest nic nas nie kosztuje, a im bardzo pomoże, ponieważ środki uzyskane z przekazanego 1% zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt ratowniczy.

 

W ubiegłym roku dzięki Państwa pomocy udało się zakupić sprzęt za około 2300 złotych !!! 💪 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!! 😊 – czytamy na profilu OSP Mrozy.

Ze zgromadzonych środków udało się pozyskać m.in.: dwa komplety ubrań ochronnych na owady, zestaw kominiarski do czyszczenia przewodu kominowego, młot 5 kg, odkurzacz warsztatowy do samochodu, narzędzia warsztatowe, wkładki do butów specjalnych, 6 pachołków drogowych…

Więc… jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś się i nie masz pomysłu komu możesz przekazać 1% swojego podatku, my podpowiadamy… Możesz wesprzeć ludzi, którzy w każdej chwili są gotowi aby odłożyć swoje obowiązki na bok i ruszyć na pomoc potrzebującym. O kim mowa? Oczywiście o Strażakach Ochotnikach. Ciebie taki gest nic nie kosztuje, a nam bardzo pomoże! Liczymy na Państwa pomoc również w tym roku!

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WSPARCIE !


 🔥 ONI DAJĄ Z SIEBIE 100%, TY MOŻESZ DAĆ 1% 🔥

Pomóżmy, by ONI mogli pomagać innym…

27. finał WOŚP – tak zagraliśmy w Mrozach.

Mrozy już od wielu lat towarzyszą Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dziś zagrała po raz 27. Celem tegorocznej zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, który ułatwia możliwości leczenia małych pacjentów i zwiększa szybkość podejmowania decyzji przez lekarzy.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/50241643_1261583143981261_1259033872859922432_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=0db35b00a89b99f9d4469ef44f1071b7&oe=5CD419E8

Wielu z nas gorąco kibicuje Wielkiej Orkiestrze i gra razem z nią, ale są też tacy, którzy są jej przeciwni. Czy słusznie? Nie mnie oceniać…

Kontrowersje krążące w przestrzeni publicznej, nie zmroziły serc Mrozowianom i miejscowy sztab WOŚP zebrał ponad 28 tyś zł.

Poniżej fotorelacja:

fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.
fot. A.F.

 

Znalezione w sieci:

Jest taka MUZYKA,
Która łzę wyciska.
Jest taka ORKIESTRA,
Co nadzieją tryska.
Jest taki DYRYGENT,
Co serce otwiera.

I jest zwykle DOBRO,
Co w nas nie umiera.

K.L.

Udana zbiórka krwi – 500-tny dawca.

W niedzielę 13 stycznia po raz kolejny w Mrozach odbyła się akcja zbierania krwi zorganizowana przez Państwa Frączów.

Termin zbiórki nieprzypadkowo zbiegł się z 27 finałem WOŚP i można to wydarzenie nazwać mianem cyklicznego. Dzięki przychylności dyrekcji Szkoły im. Adama Mickiewicza organizatorzy skorzystali z pomieszczeń oraz infrastruktury szkolnej na cele akcji. Jak zwykle dawcy nie zawiedli i udział w zbiórce wzięło 47 osób, z czego 40 zostało zakwalifikowanych i oddało krew. Dzięki nim pozyskano około 18 litrów bezcennej substancji.

 https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/50077691_1261529827319926_129120447928205312_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=f08f9c860692836cfd21a2e08f69f48b&oe=5CB86D8D

Dziś miał też miejsce mały jubileusz, ponieważ w zbiórce wziął udział 500-tny dawca. Był to mieszkaniec Mrozów – Dominik Żurawski, który oprócz standardowej paczki słodyczy, został uhonorowany przez organizatorów symboliczną krwinką.

fot. A.F.
fot. A.F.

Kolejna zbiórka odbędzie się 10 marca 2019r., na którą w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.

K.L.

Zbiórka krwi w Mrozach.

Już w najbliższą niedzielę  13 stycznia odbędzie się pierwsza w tym roku zbiórka krwi w Mrozach. Każdy kto chce i nie ma przeciwwskazań, może honorowo oddać krew w punkcie poboru, który tym razem będzie umiejscowiony w ZS przy ul. Licealnej – wejście od strony tymczasowego komisariatu. Akcja odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.00.

Krew może oddać osoba pełnoletnia, zdrowa, ważąca powyżej 50kg. Nie trzeba przedtem robić szczególnych badań, należy mieć ze sobą dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy 🙂 – informuje organizator Basia Frącz.

 

Poradnik dla dawców krwi (kliknij link):

Zasady kwalifikowania kandydatów na dawców.

Jak przygotować się do oddania krwi ?

Procedura oddawania krwi.

Jak zachowywać się po oddaniu krwi?

Przywileje dla krwiodawców.

Pozdrawiam i do zobaczenia!

K.L.

Budżet Miasta i Gminy Mrozy – okiem internauty.

Wyłowione z poczty:

„Budżet Miasta i Gminy Mrozy na rok 2019
Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi budżet, który jest  najważniejszym aktem prawa lokalnego, jest zasadniczym i najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.
Czy budżet gminny jest dobrze dopracowany i nie będzie konieczne wdrożenie programu naprawczego finansów ? Jak dysponuje się środkami publicznymi? Na jakie cele przeznacza się środki publiczne?
W wielkim skrócie postaram się przekazać informacje opinii publicznej.
Według kontroli NIK w ostatnich latach sześciokrotnie wzrosła liczba samorządów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Główną przyczyną pogarszania się sytuacji finansowej j.s.t. był „rozmach inwestycyjny” i wysokie wydatki w oświacie oraz zmniejszające się dochody ze sprzedaży mienia.  Większość samorządów wdrożyła skuteczne programy naprawcze.  Samorządy realizując inwestycje musiały zapewnić wkład własny, najczęściej był on finansowany kredytami, pożyczkami lub emisją obligacji. Zwiększało to poziom zadłużenia samorządu  oraz  pogarszało wskaźniki  wynikające  z przepisów ustawy o finansach publicznych ograniczające zadłużenie.
Wracając na nasze „podwórko”,  to by trochę  się zgadzało, że finanse nasze kuleją.

1. Majątek trwały uległ zmniejszeniu (sprzedaż) ale niestety danych aktualnych na stronie www.mrozy.bip.pl  nie ma jest tylko stan na 31-12-2012 r. (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=2870) Co jest przyczyną braku aktualnych informacji o stanie majątku?
Przy ustalaniu budżetu  dochody majątkowe przyjmuje się na podstawie wpływów ze sprzedaży mienia czyli ubyło nam majątku gminnego  tylko aktualizacji brak.
2. Gmina w 2014 r. wyemitowała obligacje na łączną kwotę 7.450.000,00 zł. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i transportowego do roku 2025.(UCHWAŁA Nr XXXVII/415/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 6 czerwca 2014 r ).
3. Stan zadłużenia gminy według Rb-Z z III kwartału wynosi 14 197 397,81  zł, ale zaglądając do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, która jest niezbędnym załącznikiem do Budżetu na 2019 r. widzimy, że rok 2018 zakończy się deficytem w wysokości – 1.000.000,00 zł (http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6462).
W WPF jest taka rubryka  „przeznaczenie nadwyżki  budżetowej” . Rada dając pozwolenie na emitowanie obligacji  przyjęła do wiadomości uzasadnienie, że w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową  już od 2013 roku  jest wykazywana zerowa nadwyżka finansowa.
Inwestycje realizowane z wkładem własnym (nie pożyczką, czy kredytem) nie powodują takiego spustoszenia w budżecie gminy, tak robią inne gminy realizują inwestycje wolniej , ale  bez sprzedaży mienia komunalnego, bez emitowania obligacji (co by tu nie mówić jest to dług, który na początku jest zastrzykiem finansowym dla gminy ale w momencie wykupu stanowi ogromny wydatek).
A jak przedstawiają się dochody i wydatki w naszym budżecie na 2019 r. uchwalonym podczas sesji w dniu 28 grudnia 2018 r.
W wielkim skrócie  DOCHODY składają się  z :
A)  Subwencji i dotacji z budżetu państwa
B) Dochodów własnych z podatków (naszych- mieszkańców) i sprzedaży mienia komunalnego
C)  Środków pozyskanych z zewnątrz – projektów unijnych.
Największą pozycją jest subwencja z budżetu państwa w wysokości : 14,4 mln zł, dochody własne z podatków i opłat  10,9 mln zł, oraz środki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne z budżetu państwa 9,2 mln zł. Pozyskane środki z UE na kanalizację to kwota  ok. 3,8 mln.
D) Dochody majątkowe  w wys. około 4 mln zostały przyjęte na podstawie przewidywanych wpływów ze sprzedaży mienia w 2019 r.
Na jakie cele planuje się wydatki?
Najwięcej  planuje się na OŚWIATĘ  około 13,7 mln (szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum i liceum w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli i żłobka, oraz dowóz dzieci i utrzymanie stołówek ) , POMOC SPOŁECZNĄ i ŚWIADCZENIA  RODZINNE  9,7 mln.   ADMINISTRACJA kosztuje gminę 3,5 mln. Natomiast na GOSPODARKĘ  KOMUNALNĄ planuje się wydać  ok 2 mln zł.
KULTURA  ( GCK plus biblioteka ) to wydatek ok. 1,1 mln zł rocznie. KULTURA FIZYCZNA  869 tys. zł. Natomiast dla seniorów w budżecie przewidziana jest pula 37 tysięcy na pobudzanie aktywności.
Inwestycja, która pochłonie znaczną ilość środków i to nie tylko w 2019  to kanalizacja zarówno w miejscowościach wokoło Mrozów ale też i wokoło Jeruzala wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mrozach.  Na 2019 rok przewidziane są wydatki w wysokości 6,5 mln.
Aby zbilansował się budżet  i nie było deficytu  przewidziane jest zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości 1,6 mln i to nie na zapewnienie wkładu własnego pod inwestycje tylko na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Na obsługę długu  – spłatę samych odsetek  gmina przeznaczyła w 2019 – 400 tys . zł. (budżet dostępny jest  www.mrozy.bip.net.pl/?c=900)
Czy jest to budżet optymistyczny zapewniający stabilność finansową, zapewniający z nadwyżki budżetowej   wkład własny  pod przyszłe inwestycje ???
Podsumowanie pozostawiam Państwu pod rozważanie.
Ja jestem tylko analitykiem, a nie księgową. Nie interesują mnie opinie RIO czy Rady, każdy ma swój rozum i może sam wiele wywnioskować. Fakty i wiadomości dostępne na stronie www.mrozy.bip.pl jak umiałam najściślej zsumowałam i Państwu przedstawiłam.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich  mieszkańców całej gminy w Nowym Roku 2019  i życzę zasobnych  portfeli.
ANALITYCZKA”

Dziękuję za list.

Pozdrawiam!

K.L.