Konsultacje społeczne ws. modernizacji linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce

 

OGŁOSZENIE

ws. konsultacji społecznych dotyczących modernizacji linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki  – Siedlce Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. opracowuje Studium Wykonalności dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia –Mińsk Mazowiecki – Siedlce” w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Projekt ma na celu usprawnienie połączeń kolejowych Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce poprzez m.in.: dobudowę drugiej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna i wariantowo na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki, zapewnienie możliwości realizacji cyklicznego, symetrycznego i zintegrowanego rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, ograniczenie liczby skrzyżowań linii kolejowej z drogami samochodowymi i przejść w poziomie torów, przystosowanie stacji do wyprzedzania pociągów towarowych o długości do 750 m przez pociągi pasażerskie oraz budowę nowych stacji, dobudowę na stacji Warszawa Rembertów 2 nowych torów, budowę łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 2 i nr 13 w Mińsku Mazowieckim umożliwiających jazdę w kierunku stacji Krusze i Tłuszcz.

W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej, w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia.

W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z szeregiem pytań dotyczących realizowanego Projektu. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia. 

Z uwagi na stan epidemii bezpośrednie formy konsultacji zastępujemy formą korespondencyjną oraz zdalną z wykorzystaniem możliwości technologicznych. Materiały poglądowe ze szczegółowym opisem dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych wraz z ankietą do wypełniania będą dostępne od 22.10.2020 r. do 22.11.2020r. na stronie internetowej pod adresem:

https://idompoland.com/konsultacjelk2/

Ponadto, dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia ankiety za pomocą kwestionariusza on-line, umożliwiamy zapoznanie się z materiałami oraz wypełnienie ankiety w wersji papierowej w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Urzędzie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, Urzędzie Miasta Zielonka, Urzędzie Miasta Sulejówek, Urzędzie Miejskim w Halinowie, Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, Urzędzie Gminy Cegłów, Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy, Urzędzie Gminy w Kotuniu, Urzędzie Gminy Siedlce, Urzędzie Miasta Siedlce, Starostwie Powiatowym w Wołominie, Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim i Starostwie Powiatowym w Siedlcach.

Będziemy wdzięczni za odesłanie odpowiedzi na ankiety w przedmiotowej sprawie do dnia 22.11.2020. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

+48 22 364 56 71,  e-mail: konsultacje@idom.com

 

Zeskanuj kod aparatem w celu wypełniania ankiety on-line

 

Ogłoszenie opublikowane na prośbę IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

Ul. Ślężna 104, lok. 1; 53-111 Wrocław

NIP: 8992645772

Adres korespondencyjny:

ul. Sienna 39, piętro VI

00-121 Warszawa