Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Co wiemy na temat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii? Z pewnością niewiele. Z pomocą przychodzi nasza czytelniczka:

Miejsce gminnej komisji w lokalnej strukturze można podsumować następująco: do zadań radnych, jako organu uchwałodawczego, należy formalne przyjęcie uchwały w sprawie gminnego programu (a także liczby punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania), za realizację uchwały, jako ciało wykonawcze, odpowiada wójt/burmistrz/prezydent miasta, ale właśnie w odniesieniu do tego specyficznego zadania własnego gminy, jakim jest rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustawodawca powołał grupę doradców, czyli gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Zatem to gremium ekspertów powinno zapewnić dobre merytoryczne przygotowanie programu (etap uchwalania), a także być pomocne na etapie jego realizacji (etap wykonywania uchwały)” (Łukowska, 2013).
Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów (art. 41ust. 3).
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3).
3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (liczba punktów sprzedaży i ich lokalizacja) (art. 18 ust. 3a).
4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 18 ust. 8).
5. Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).
W Gminie Mrozy  działa GKRPA oraz PN  finansowana jest z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze.
Członkowie Komisji  otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i kontrolach : Przewodniczący Komisji   170,00 zł, członkowie Komisji 150,00 zł. Dodatkowo za wykonywanie zadań poza siedzibą Komisji np. udział w naradach, szkoleniach przysługuje zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych , o środkach lokomocji dla podróży decyduje Burmistrz .
W 2017 roku z tytułu zezwoleń  na sprzedaż alkoholu gmina otrzymała wpłaty w wysokości:
129 911,14 zł  –  zgodnie z programem GKRPA  wydano kwotę  129 198,90 zł.
Na co wydatkowano kwotę przeznaczoną na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ? Zgodnie z  zamieszczonym w sprawozdaniach  rozliczeniem wykonania dochodów i wydatków  w 2017 r.  (aktualnego za 2018 r. jeszcze nie ma) Komisja  wydała na:
– dotacje celowe  udzielane zgodnie z  ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 10 000,00 zł
– wynagrodzenia  25 200,00 zł
– artykuły użytkowe (czyli wszystko mydło i powidło)  19 994,53 zł
– usługi  61 618,46 zł (usługi wszelkiej maści tzn :  szkolenia członków GKRPA i ich delegacje, szkolenie nauczycieli , pedagogów szkolnych, szkolenie sprzedawców i podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż  alkoholu,  koszty biegłych i postępowań sądowych,  wyjazdy na basen-dofinansowanie imprez sportowych,  dofinansowanie wyjazdów do teatru, kina i na wycieczki związane z tematyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dofinansowanie obozów, kolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych).
– opłata energii elektrycznej 2 000,00 zł
Czy widzimy jakieś zmiany w naszej gminie w związku z działaniami prowadzonymi przez  Gminną Komisję  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych?”

Pozdpisano Dominika.

Co Wy na to?

20 odpowiedzi do “Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.”

 1. Witam. W tej komisji zasiadają osoby, które są po prostu za stare żeby móc w ogóle pomagać…Trzeba ludzi młodych do takich komisji a najlepiej ludzi w średnim wieku co już trochę życia liznęli. Z tego co wiem to tam jest przynajmniej kilka osób w podeszłym wieku , to kpina… No ale są to osoby( przynajmniej połowa) , na które pan D. Jaszczuk może liczyć, podczas wyborów i nie tylko. To hermetyczne grono. Z tego grona chyba tylko jedna góra dwie są merytorycznie przygotowane to zasiadania w takiej komisji, ręce opadają.

  1. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. U nas Panie wsiadają w samochód i jadą pod sklepy na kontrolę z naszymi policjantami rejonowym. Sprawdzają czy piją czy nie pod sklepami? Ot i cała terapia.

   1. Jest niepisane prawo w gminie, że jeśli pod sklepem spożywają alkohol a komisja złapie na gorącym uczynku to jest wydawany wniosek o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu właścicielowi sklepu. Takie zdarzenie może mieć miejsce trzy razy pod danym sklepem. Dlatego wolę wypić w domu.

  2. Czlonkami komisji w 2014 r. byli :
   – p.L.Walecka-Lipińska
   – p.J.Konowrocka
   – p.M.Wierzbicka
   – p.M.Prusińska
   – p.S.Różycki
   – p.M.Dydek
   – p.J.Sabak
   oraz aktualny dzielnicowy posterunku policji w Mrozach

   1. „Jaki pan taki kram” w większości „towarzystwo geriatryczne” ten skład Komisji GRPAiN

    1. Ale średni wiek…Panie Jaszczuk, nasz geniuszu, zrób coś z tymi zabytkami.

   2. Skład komisji wydaje się być rozsądny. Są tu fachowcy i ludzie zaangażowani, z wewnętrznym przekonaniem w słuszność tego co robią. Czy udaje im się spełniać swoją rolę? Nie wiem. Natomiast wiem, że z alkoholizmem musi walczyć sam zainteresowany, a przede wszystkim musi chcieć coś z tym problemem zrobić, zanim wysiądzie mu wątroba i mózg się przepali.
    Alkoholizm to poważna choroba o podłożu psychicznym. Alkoholik zawsze znajdzie alkohol, jeśli nie w sklepie, to na mecie, w najgorszym razie upędzi sobie sam – żaden problem. Alkoholik musi wypić.
    Walka z alkoholizmem nie polega na całkowitym zakazie sprzedaży i spożywania. Prohibicja jeszcze nikomu do tej pory nie wyszła na dobre, zarabiały tylko mafie. Ludzie od zawsze pili, piją i pić będą. Chodzi o to, żeby pić z umiarem, pić trunki dobrej jakości, w miejscu i czasie do tego przeznaczonym. No i nie szkodzić innym.
    Nie wiem komu przeszkadza widok człowieka grzecznie pijącego piwo na przystanku autobusowym, czy pod sklepem. W mojej ocenie zakaz ten jest hipokryzją i głupotą, ale cóż, takie mamy prawo. Nawet skłonny jestem do nie karania kierowcy za podwójny gaz (do 1 promila), ale za spowodowane w tym stanie wykroczenia i wypadki z pełną surowością i bez litości. Tylko bądźmy konsekwentni: pieszych i rowerzystów też.
    Państwo po cichu wspiera alkoholizm, bo ma ogromne zyski z jego sprzedaży, inaczej budżet by się zawalił.

 2. Taka duża kwota na szkolenia i wyjazdy służbowe😲 No nic konkretnego w działaniach komisji GKRPA tylko szkolenia. Na okrągło się szkolą.

  1. O tak , tak skoro się tak szkołą, to by porządny Regulamin Pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Akoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrozy napisały a na stronie gminnej ani GOPS Mrozy nie znalazłam takiego . Jak również nie znalazłem Zarządzenia Burmistrzowójta powodującego skład Komisji.

 3. Obozy i wyjazdy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ? No jakby tak zajrzał w listę wyjeżdżających to nie są to dzieci które najbardziej potrzebują tego dofinansowania. Rodziny dobrze sytuowane , ale z drugiej strony może dysfunkcyjne i dlatego dzieci są zagrożone pijanstwem i narkomanią.

  1. Burmistrz w protokole z sesji nr XXXV/14 powiedział:
   „Informacja o wysokości środków jest przekazywana dyrektorom szkół i w ramach posiadanych środków organizowane są wyjazdy. Nie dzielimy dzieci na pochodzące z rodzin patologicznych i tzw. dobrych rodzin. Nikt nam tego nie kwestionuje. Dofinansowanie jest do przedsięwzięcia, nie do dziecka. … Mamy zapobiegać alkoholizmowi i mu przeciwdziałać. 70% środków jest przeznaczona dla tych , gdzie problem dotyczy rodzin .”

   1. ….na obozy jeżdżą dzieci nauczycieli, radnych, pracowników gminnych jednostek czyżby taka skala problemu była w gminie?😆

 4. To jest przykre ale oprócz rozdawnictwo kasy ja nie zauważyłam żadnych działań Szacownej Komisji. To polega na tym aby pieniądze za koncesję spożytkować więc Komisja ją rozdysponuje i ma w tyle. Te ich pożal się sprawozdania to takie ble ble ble

 5. A kto wie ilu jest tych znakomitych członków Komisji ,którzy tak o wszystkim decydują? Bo ja na stronie gminy nigdzie nie znalazłem takowych informacji.

  1. Po wynagrodzeniach można wywnioskować, że towarzystwo spotkało się dwa razy w miesiącu. Przewodniczący 170 zł X 2 × 12 = 4080 zł . 25200 zł – 4080 zł = 21120 zł ÷ 12÷2÷150zl to wychodzi że jest 5 członków i przewodniczący. Spotkali się 2 razy w miesiącu , ale czy tak było nie wiem ze sprawozdania to nie wynika, to tylko czysta arytmetyka.

 6. A te dwa tysiące za energię elektryczną to przepraszam jakie działanie przeciwalkoholowe ? To dopłaty do prądu rodzinom alkohalkoholowym ? Czy opłata za prąd zużyty w gminie podczas posiedzeń komisji?

 7. „No to chlup w ten głupi dzób” 😉
  W samych Mrozach problem nie jest tak widoczny, zazwyczaj jest spokój, oprócz paru stałych bywalców, egzotycznej wizytówki mrozeskiego grodu. Natomiast na „prowincji”…ho, ho!😁 Tutaj chłopy nie kryją się po rowach, a wręcz głośno manifestują swoją przynależność do lokalnej klasy politycznej. Czasami strach się odezwać, by nie odczuć siły ich argumentów w jakże żywej dyskusji.
  A czy Poradnia coś zmieniła? Cóż, pacjenta na siłę leczyć się nie da, musi sam chcieć. Dobrze, że gdy już mu się zachce, to ma się do kogo zwrócić. Sam pacjent z nałogu nie wyjdzie, nie ma szans… no chyba, że nogami do przodu. Stara prawda głosi, że wódka jest dla mądrych ludzi.
  „No to lu” 😉

  1. No jeśli komisja przeznacza pieniądze na szkolenie właścicieli sklepów lub ich pracownikom, którzy mają udzielone koncesje to dlaczego sprzedają alhokol młodzieży niepełnoletniej (nigdy w mojej obecności nie wylegitymiwano malotala , który kupował piwo) oraz dlaczego sprzedają alkohol ludziom mocno już wystawionym?

   1. Sprawę rozwiązałby obowiązkowy monitoring i wyrywkowe kontrole nagrań. Tylko kto jest tym zainteresowany?

Możliwość komentowania jest wyłączona.