Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Co wiemy na temat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii? Z pewnością niewiele. Z pomocą przychodzi nasza czytelniczka:

Miejsce gminnej komisji w lokalnej strukturze można podsumować następująco: do zadań radnych, jako organu uchwałodawczego, należy formalne przyjęcie uchwały w sprawie gminnego programu (a także liczby punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania), za realizację uchwały, jako ciało wykonawcze, odpowiada wójt/burmistrz/prezydent miasta, ale właśnie w odniesieniu do tego specyficznego zadania własnego gminy, jakim jest rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustawodawca powołał grupę doradców, czyli gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Zatem to gremium ekspertów powinno zapewnić dobre merytoryczne przygotowanie programu (etap uchwalania), a także być pomocne na etapie jego realizacji (etap wykonywania uchwały)” (Łukowska, 2013).
Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów (art. 41ust. 3).
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3).
3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (liczba punktów sprzedaży i ich lokalizacja) (art. 18 ust. 3a).
4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 18 ust. 8).
5. Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).
W Gminie Mrozy  działa GKRPA oraz PN  finansowana jest z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze.
Członkowie Komisji  otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i kontrolach : Przewodniczący Komisji   170,00 zł, członkowie Komisji 150,00 zł. Dodatkowo za wykonywanie zadań poza siedzibą Komisji np. udział w naradach, szkoleniach przysługuje zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych , o środkach lokomocji dla podróży decyduje Burmistrz .
W 2017 roku z tytułu zezwoleń  na sprzedaż alkoholu gmina otrzymała wpłaty w wysokości:
129 911,14 zł  –  zgodnie z programem GKRPA  wydano kwotę  129 198,90 zł.
Na co wydatkowano kwotę przeznaczoną na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ? Zgodnie z  zamieszczonym w sprawozdaniach  rozliczeniem wykonania dochodów i wydatków  w 2017 r.  (aktualnego za 2018 r. jeszcze nie ma) Komisja  wydała na:
– dotacje celowe  udzielane zgodnie z  ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 10 000,00 zł
– wynagrodzenia  25 200,00 zł
– artykuły użytkowe (czyli wszystko mydło i powidło)  19 994,53 zł
– usługi  61 618,46 zł (usługi wszelkiej maści tzn :  szkolenia członków GKRPA i ich delegacje, szkolenie nauczycieli , pedagogów szkolnych, szkolenie sprzedawców i podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż  alkoholu,  koszty biegłych i postępowań sądowych,  wyjazdy na basen-dofinansowanie imprez sportowych,  dofinansowanie wyjazdów do teatru, kina i na wycieczki związane z tematyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dofinansowanie obozów, kolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych).
– opłata energii elektrycznej 2 000,00 zł
Czy widzimy jakieś zmiany w naszej gminie w związku z działaniami prowadzonymi przez  Gminną Komisję  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych?”

Pozdpisano Dominika.

Co Wy na to?

Na zbiegu ulic Mickiewicza i Kilińskiego – list.

Wyłowione z poczty:

„Chcę poruszyć temat wyglądu skrzyżowania ulic Mickiewicza i Kilińskiego. Całe (prawie) Mrozy pięknieją, a ta część straszy swoim widokiem. Są tam jakieś rozwalające się komórki, jakieś szpetne garaże, jakieś ledwo trzymające się parkany, jakieś wątpliwej urody metalowe miejsca handlowe. Piękny niegdyś budynek po Mrozowiance popada w ruinę i niedługo nie będzie do uratowania. Sam skwerek też jest zaniedbany, jak wygląda tam trawnik??!! Takie widoki w SAMYM CENTRUM Mrozów źle świadczą o gospodarzu miasta. Czy w drodze decyzji administracyjnych nie można wpłynąć na właścicieli, żeby zlikwidowali tę całą szpetotę?”

Co Wy na to?

1 % podatku dla OSP Mrozy.

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych za rok 2017. Każdy z nas, podatników, rozliczając swój PIT, ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo proste i może przynieść wiele dobra potrzebującym.

Osobiście postanowiłem przekazać w tym roku swój 1 % na OSP Mrozy. Was również gorąco zachęcam do wsparcia naszych strażaków. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ONI, bez względu na porę dnia i nocy, w każdej chwili są gotowi odłożyć wszystkie swoje obowiązki na bok, by nieść pomoc innym, często ryzykując przy tym własne życie i zdrowie. Taki gest nic nas nie kosztuje, a im bardzo pomoże, ponieważ środki uzyskane z przekazanego 1% zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt ratowniczy.

 

W ubiegłym roku dzięki Państwa pomocy udało się zakupić sprzęt za około 2300 złotych !!! 💪 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!! 😊 – czytamy na profilu OSP Mrozy.

Ze zgromadzonych środków udało się pozyskać m.in.: dwa komplety ubrań ochronnych na owady, zestaw kominiarski do czyszczenia przewodu kominowego, młot 5 kg, odkurzacz warsztatowy do samochodu, narzędzia warsztatowe, wkładki do butów specjalnych, 6 pachołków drogowych…

Więc… jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś się i nie masz pomysłu komu możesz przekazać 1% swojego podatku, my podpowiadamy… Możesz wesprzeć ludzi, którzy w każdej chwili są gotowi aby odłożyć swoje obowiązki na bok i ruszyć na pomoc potrzebującym. O kim mowa? Oczywiście o Strażakach Ochotnikach. Ciebie taki gest nic nie kosztuje, a nam bardzo pomoże! Liczymy na Państwa pomoc również w tym roku!

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WSPARCIE !


 🔥 ONI DAJĄ Z SIEBIE 100%, TY MOŻESZ DAĆ 1% 🔥

Pomóżmy, by ONI mogli pomagać innym…