Młodzi piłkarze uratowali topiących się chłopców.

Do niecodziennego zdarzenia doszło wczoraj w Mrozach przy stadionie Watry (ul. Tartaczna). Do rozgrzewających się przed meczem juniorów Tęczy Stanisławów podbiegło dziecko wołające o pomoc. Okazało się, że dwóch chłopców wpadło do zalewu. Młodzi piłkarze drużyny przyjezdnej Kamil Michalak (18 l.) i Jakub Domański (17 l.) nie zastanawiając się ani chwili rzucili się na ratunek tonących chłopców. Nie mieli łatwego zadania, ponieważ zalew jest w tym miejscu dość głęboki a spanikowane maluchy również nie ułatwiały spontanicznej akcji ratunkowej. Mimo trudności udało im się wyciągnąć dzieci na brzeg. Uratowali im życie!!!

Wydarzenie opisali na fanpage’u klubu:

Gratulujemy bohaterskiej postawy!!!

Zbiórka krwi w Mrozach.

Nietypowo bo w sobotę 8 września w godz. 12:00-16:00 odbędzie się kolejna zbiórka krwi. Każdy, kto chce i nie ma przeciwwskazań, może honorowo oddać krew w mobilnym punkcie poboru, który tym razem stanie na mrozowskim stadionie przy ul. Tartacznej. Współorganizatorami zbiórki jest Stowarzyszenie „Wild Dogs” oraz Basia Frącz.

Poradnik dla dawców krwi (kliknij link):

Zasady kwalifikowania kandydatów na dawców.

Jak przygotować się do oddania krwi ?

Procedura oddawania krwi.

Jak zachowywać się po oddaniu krwi?

Przywileje dla krwiodawców.

K.L.

27 sierpnia 1949 r. komuniści zamordowali por. Zygmunta Jezierskiego.

27 sierpnia 1949 r. w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie komuniści zamordowali por. Zygmunta Jezierskiego ps. „Orzeł” – dowódcę oddziału partyzanckiego Rejonu NSZ Mrozy, który jako ostatni oddział leśny zwalczał „czerwoną zarazę” w pow. Mińsk Mazowiecki.

Zygmunt Jezierski urodził się 27 lipca 1925 r. w Mrozach (pow. Mińsk Mazowiecki) jako syn Floriana i Anieli z Roguskich. Początkowo był harcerzem sekcji I mroziańskiej drużyny Harcerstwa Polskiego – Hufców Polskich (harcerstwa narodowo-katolickiego zorganizowanego w Mrozach w 1940 r.) oraz członkiem mroziańskiego Koła Stronnictwa Narodowego (utworzonego w Mrozach w 1936 r.). W 1944 r. wstąpił do mroziańskiej placówki Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) i był żołnierzem Akcji Specjalnej (AS) Komendy Rejonu pod dowództwem por. Mariana Gadomskiego ps. „Niedźwiadek”.
W styczniu 1945 r. został powołany do służby w ludowym Wojsku Polskim, z którego zdezerterował. Na krótko wstąpił do poakowskiego (Delegatura Sił Zbrojnych) oddziału kpt. Tadeusza Kalinowskiego ps. „Bicz” (dawny IV Ośrodek AK w Mrozach). 24 września 1945 r. za zgodą komendanta Obwodu AK Mińsk Mazowiecki ujawnił się przed funkcjonariuszami PUBP z Mińska Mazowieckiego jako akowiec (w stopniu st. strzelca) pod ps. „Jastrząb” wraz z kilkoma innymi żołnierzami NSZ i członkami SN z Mrozów i okolicy.

Por. Zygmunt Jezierski ps. „Orzeł” (w środku) wraz z oficerami i podoficerami z oddziału – maj 1948 r. – fot. IPN.

Na skutek represji bezpieki szybko jednak powrócił do konspiracji. Jesienią 1945 r. wstąpił ponownie do oddziału NSZ w Mrozach (pluton II – tzw. „wypadowy”, którego zadaniem było organizowanie broni i amunicji, a także pieniędzy i potrzebnych artykułów) pod dowództwem por. Zdzisława Wiewióry vel Wiewiórskiego ps. „Vis”, a wiosną 1946 r. objął po nim dowództwo nad tyże oddziałem (ścigany przez bezpiekę por. „Vis” założył własny oddział partyzancki operujący głównie w pow. Mińsk Mazowiecki i Węgrów w składzie OP „Pogoń” – WiN kpt. Henryka Hebdy ps. „Korwin”). W trakcie amnestii ujawnił się 2 kwietnia 1947 r. przed PUBP w Mińsku Mazowieckim w stopniu plutonowego jako dowódca oddziału dywersyjnego, m.in. wraz z dowódcą AS Eligiuszem Malesą ps. „Zawierucha” i ośmioma innymi żołnierzami. Zdał wówczas pistolet Vis, pepeszę i granat.

Por. Zygmunt Jezierski ps. „Orzeł” (drugi od lewej w górnym rzędzie) wraz z oddziałem – maj 1948 r. – fot. IPN.

 

Jesienią 1947 r. uniknął aresztowania, zdołał uciec i ukrywał się. W tym czasie do Mrozów dotarł ukrywający się przed bezpieką komendant Rejonu NSZ Mrozy por. Marian Gadomski ps. „Niedźwiadek”, który rozpoczął formowanie oddziału partyzanckiego pod dowództwem ppor. Zygmunta Jezierskiego. Ppor. „Orzeł” nawiązał kontakt z ukrywającym się ppor. Zygmuntem Rześkiewiczem ps. „Grot” (byłym żołnierzem AS Rejonu NSZ Mrozy), któremu oddał dowodzenie oddziałem, a sam w styczniu 1948 r. wyjechał na trzy miesiące na Ziemie Odzyskane. Po powrocie do Mrozów w marcu 1948 r. stanął na czele kilkunastoosobowego oddziału NSZ zasilonego członkami warszawskiej konspiracji Organizacji Podziemnej Stronnictwa Narodowego i podległego komendantowi samodzielnego Rejonu NSZ Mrozy por. Marianowi Gadomskiemu ps. „Niedźwiadek”. Oddział por. „Orła” od listopada 1947 r. do czerwca 1948 r. przeprowadził dwadzieścia dwie akcje zbrojne i odwetowe skierowane przeciwko funkcjonariuszom resortu bezpieczeństwa oraz miejscowej administracji. Oddział operował na terenach powiatów: Mińsk Mazowiecki, Węgrów, Sokołów Podlaski, Siedlce, Łuków i Garwolin.
1 kwietnia 1948 r. pod Trzebuczą k. Kałuszyna oddział dokonał spektakularnej akcji odbicia czterech więźniów (żołnierzy VI Brygady Wileńskiej AK) przewożonych z PUBP w Węgrowie do WUBP w Warszawie. Zabito wówczas oficera i podoficera UB (oficera osobiście zastrzelił por. Jezierski „Orzeł”).

Por. Zygmunt Jezierski ps. „Orzeł” (drugi od lewej w górnym rzędzie) wraz z oddziałem – maj 1948 r. – fot. IPN.

3 czerwca 1948 r. w Grodzisku-Kolonii k. Mrozów, na skutek zdrady jednego z podległych żołnierzy – ppor. Jana Brauna ps. „Dżon”, oddział por. „Orła” został okrążony i rozbity przez grupę operacyjną żołnierzy KBW oraz funkcjonariuszy UB i MO. Ciężko rannemu (przestrzelone udo i cztery palce lewej ręki) por. Zygmuntowi Jezierskiemu udało się wydostać z zasadzki, a dzięki pomocy kolegów z NSZ ukrywał się na terenie powiatu mińskiego oraz u swojej dziewczyny w Sulejówku, posiadając dokumenty kolejarza Zenona Roguskiego.

Por. Zygmunt Jezierski ps. „Orzeł” przyjmuje meldunek o stanie oddziału – maj 1948 r. – fot. IPN.

Por. „Orzeł” zatrzymany został przez bezpiekę 19 stycznia 1949 r. w Łodzi, gdy próbował wsiąść do pociągu (prawdopodobnie próbował wyjechać na Ziemie Odzyskane lub przekroczyć granicę).
30 maja 1949 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym (WSR) w Warszawie rozpoczął się proces por. Zygmunta Jezierskiego. Dzień później WSR w składzie: przewodniczący – mjr Mieczysław Widaj, ławnicy – st. strz. Florian Strychalski i strz. Henryk Hajduga, protokolant – chor. Wiktor Matusiak i bez udziału prokuratora, wydał wyrok śmierci na por. Zygmunta Jezierskiego (nr akt Sr. 814/49). Wraz z por. „Orłem” sądzeni byli jego podwładni: sierż. Władysław Kurowski ps. „Longin” (kara śmierci zamieniona po apelacji na 15 lat więzienia), strz. Zdzisław Kozłowski ps. „Dąb” (15 lat więzienia), strz. Eugeniusz Patek ps. „Kola” (15 lat więzienia), strz. Zbigniew Rożanowski ps. „Marynarz” (15 lat więzienia), strz. Włodzimierz Minchberg ps. „Sokół” (6 lat więzienia), strz. Waldemar Pistolin ps. „Skrzetuski” (6 lat więzienia) oraz strz. Ryszard Szczęsny ps. „Ryś” (5 lat więzienia).
Por. „Orzeł” został zamordowany 27 sierpnia 1949 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie przy ul. Rakowieckiej przez rozstrzelanie. Zgon został stwierdzony o godz. 21.35. Szczątki por. Zygmunta Jezierskiego zostały odnalezione przez zespół IPN pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka 24 maja 2013 r. w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Protokół wykonania kary śmierci na por. Zygmuncie Jezierskim – fot. IPN.

9 czerwca 2016 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczono noty identyfikacyjne dwudziestu dwóm rodzinom ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego. Był to efekt prac poszukiwawczych, jakie Instytut Pamięci Narodowej prowadził w Gdańsku, Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie i w Tarnowie. Wśród dwudziestu dwóch nazwisk odnalezionych i zidentyfikowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego znalazł się por. Zygmunt Jezierski ps. „Orzeł”. Notę odebrała siostrzenica por. „Orła” pani Maria Aniszewska.

Uroczystość wręczenia rodzinom not identyfikacyjnych odnalezionych i zidentyfikowanych ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Pałacu Prezydenckim – Warszawa 9 czerwca 2016 r.
15 czerwca 2018 r. w 70. rocznicę ostatniej bitwy oddziału przeciwko komunistom w Grodzisku – fot. Krzysztof Laskowski

 

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!
WIECZNA HAŃBA ICH OPRAWCOM !!!

Tekst powstał w oparciu o artykuł członków GRH Rejon NSZ Mrozy z „Rocznika Kałuszyńskiego” (zeszyt 16 z 2016 r.)

Autor: Michał Jerzy Chromiński

Krewni o nazwisku Pliszka odnalezieni.

4 lipca zwrócił się do naszej społeczności Pan Wojciech z Białegostoku z prośbą o pomoc w odnalezieniu części swojej rodziny, przed laty zamieszkującej okolice Mrozów. To był szczególnie trudny przypadek, ponieważ los rozdzielił ich przez wojnę i okres powojenny a autor listu dysponował jedynie strzępkami informacji.

Siła internetu jest jednak wielka! Miło jest mi poinformować, że dzięki Waszej życzliwości z panem Wojciechem skontaktowała się rodzina, u której  po ucieczce z obozu NKWD w Rembertowie w maju 1945 roku ukrywała się jego mama.

W imieniu własnym oraz Pana Wojciecha, który nie kryje wzruszenia chciałbym serdecznie podziękować całej mrozowskiej społeczności za pomoc w odnalezieniu rodziny.

Pozdrawiam!

K.L.

Milion potrzebny na już…

Trudno powiedzieć co by było, gdyby w tym roku nie było wyborów samorządowych? Bliskość końca kadencji i poczucie „tęgiego wyborczego bata” nad głową powoduje , że władza mobilizuje siły, by zdążyć pochwalić się efektami swojej pracy. Szkoda, że nie zważa przy tym na stan finansów. O tym, że wpadliśmy w spiralę zadłużenia pisaliśmy w przeszłości. Na potwierdzenie tego jest fakt, że na wczorajszej sesji podjęto uchwałę o zaciągnięciu kolejnego kredytu w wysokości miliona złotych, tylko po to aby spłacić inny.

To jednak nie koniec. Oprócz kredytu na spłatę kredytu pod młotek idzie kilka kilka nieruchomości. „Cuda przedwyborcze” z czegoś trzeba finansować?

fot. K.L.
fot. K.L.

Choć wyceniana kwota to zaledwie 88 tyś zł i jest tylko kroplą w morzu potrzeb, wkrótce przychód ze sprzedaży może zasilić dziurawą niczym sito gminną kasę. Na co zostaną przeznaczone? Tego jeszcze nie wiemy. Może na rozprawy sądowe, odsetki od roszczeń. Kto wie, a może nawet na premie…

Wszyscy wiemy, że zbliża się czas wyborów i dla zdobycia kliku głosów, można wszystko obiecywać i sprzedać choćby „ostatnią parę majtek”, żeby trawę na zielono pomalować, byle tylko pokazać, że coś się robi. Tym samym możemy zaobserwować „zjawiska nadprzyrodzone” a ich celowość trudna do wytłumaczenia. Nieważne co będzie potem…

K.L.

Jarmark folkowy w Wilkowyjach

15 sierpnia w Jeruzalu odbył się „Jarmark folkowy w Wilkowyjach”. Na scenie przy rynku wystąpił serialowy „Pietrek” z Rancza – Piotr Pręgowski, który zabawiał skeczami i piosenkami. Wystąpiły też dwa śpiewające kabarety: „Moherowe Berety” i „Biesiada Polska”. Przez cały czas trwania jarmarku Piotr Pręgowski prowadził aukcje rekwizytów z serialu „Ranczo”, z których dochód ma być przeznaczony na remont parafialnej plebanii. Na rynku było rozstawionych wiele stoisk z wyrobami ludowymi, tradycyjnymi potrawami i rękodziełemi. Można powiedzieć, że ta impreza wpisała się na stałe w kalendarz naszej gminy.

Poniżej krótka fotorelacja jednego z naszych czytelników:

Fot. M.C.
Fot. M.C.
Fot. M.C.
Fot. M.C.
Fot. M.C.

Link albumu GCK Mrozy:

https://lh3.googleusercontent.com/cqD0RFklZK6RTcLToaRGUAeWQ1cRRuUbWfBmFAAc6iRHbR1CdJPfco7j1wg9fjQa_uSis0e7yVga9fgMFaOSYCM1pS1Lj9qvL_tUgF9pyovd21DpG_JUi5ca4JwQrBJ7m2fr6j9W3NQ=w1280-h854-no

https://lh3.googleusercontent.com/hjU3JU2VprIlcMphD31abs3RzzkJMKWWnBBbJ-O38pJ8oV8wFd77Wn5vzJWQOl2PoggGHrmcN4g2qPb3Y1Ft1F5tyvBt1eFl-ebb1TEwzZ4eynGM7pgiN4zSuEIXJV5O5vwhO24xz7o=w1280-h854-no

https://lh3.googleusercontent.com/Si8EnIQ8tkXf6HglUPokYAq6BIvTx0PYttJMm5gvLstl6V8_T_dHZWU6B_7f8HWDuso-IrZmHObM1TiEH9VYjOYPHVlqRRY_tTVrXsrurJlKMwwUM5FZZm3GOGK_W19GRu3xt2y7ydA=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/drhQzrbPJSuS5jaV2GKnmEkyz1Fwb61sY5LFCzGVSsndvU9NY5jlqVa0xruXK9KZayFJgUcNGi8aXfLSN6EI9UbBa47tuO6xlAJm-2Ef_-PGebvP7IB8bfyVVgb1fFNmQzxERqVq2lk=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/hqVsjOwsVt_1RQnqz0D3QgMhsvW9n3-P9Jv60AIpaS3tU4k2rnH6Qb9sopJOS1BwXCqqOCooiQ1MAJ7tE5TAbwWe6PlL2tsL-GAeG63wxyTt38jSNnOOsHEHMjeELMcAmnH6OOxX8Qw=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/ddxuwHAKZos7tl5mXQR4eJQZD17SrJiRsDwnnQXjvy2Fz_CN5_kZPlwRpU1Z2MswodD6v1KVJlu_vaaHfgsGf5qYQ_fkqBtJ6-0srYs5FH3z0ougC53qRQVTVTYhJI7Nm19pHoyvchY=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/FgWiOJcjXpjdFsvSFuyyflztOyfmxs1D01v1X4Kk0CVoB0SDCwUKru1KdU-ySCFc6N7a86rESEJ95jdbLOi3JmRXCg3_lpTIbkwwBymRfWJGM5aEJ_BbnrlIDWwW9GwKiQ1KKt_m4Lo=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/3Jkl0jU0NyTV2ZcVoiI7a81i3Scos_EgvLRdC2dYvUTFACxvM3TV935iAl5XqGD_Xc-dRogEknHed5E1j_G8Eo1yIlPHiZBEeWHWRsXNKWHHR1RrNsU9cX1MqofYFmIhZESbu9I9uCc=w594-h890-no

 https://lh3.googleusercontent.com/RV9BLV9Ys3KdmzNyooQG25snz5lW7bmqa2Tkz6WUgbKHD6EuAdUfx3olqvw0r9dSga8jMFVIuqD2PLQvzSZDsmxykbV3TA42R2jkuErmtb0YQCLWA190cQo1OqI9XfaP79SkIzQ0vFE=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/087icQWAo8eoYB6utBb4PGCc2rb70Ka7c_ejUPTJwq5twmDLuvyqF850fFenlZpl8dtP_pI1ixqvVln6q3Eavkxrnw1lNrJyq1HdS__QRF4-COMdeAeRMdZoQW3tO79liiyxeEUvs2M=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/Qv6umx9jiSBjN1USnONcU-nrbd1spt0hYYUWog00HSuYJtxzC2PO-yq8hRjdY_YwDpXjRSUc19hJcMXkBkinpN-YsDNfj1GeSvYwVMR4_lY9Ngtjw9owy1lcBXuoGL4JSVEuTFNWGHo=w594-h890-no

 https://lh3.googleusercontent.com/WhpsjRdVhu9F4AIZ6iomJeD9iH2rY_DKXEiZjTFTXDMMOl73CGDxwPYYcoDlM6ZUHXXU63_F6YHYtuJ0sMzahiMuYixqSak6bVbGSOhd978HDfF7d50S53avxHrGemavz65c00wKP7k=w594-h890-no

 https://lh3.googleusercontent.com/48wM4bmi8rEzqhJQSvbpvyVm-H6nlUU5GBT1p2XSvzo9DHLJIkEhfL9AIZkIG8MT9TC1eR5-gC0T6a58DPMTlMHgzHJpBhzilZbtkCcwYgC9pkKU62h2R0pvkRzCS7oPyMaFfigH8BA=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/fGdjmISZBR6Uj8GMFkOvnpwziEmvwJWWiYnj5iUF__N7l87p9hP-wzCAElRojDNjRsvxFwVlDt36lLnTXW_g3UT2Cn4w5YndEXlPSwnFJMGq4UWrSVgO8VOUaRqKyiAJOo7bMrFmI_c=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/BmQ_Lj7UrqFW6qnkuNi6mKV_6P23l_LuroX4UpjZVP_SNvBeEDlQTqGZvmHUc4QyB282R-QLWpW2n17C2HUHo7JVRwv6Wnit7vSyRfLMnb2fe-Qq-kfJkvsMsQiUuTtY2_sWnTo74QU=w1280-h854-no

 https://lh3.googleusercontent.com/Hpt2jCKLyZrDoVlX0pmy05dkl2hhApyRKue4_D7t17JF0FZNzbKmW9sa22mDXxzSHbVUBLIV7phJBKwj8TFDVX3mLtOT1hdQYxiYE22WvXco5uBlJal1WTLKHX2etEk--2XbXxXAGYI=w1280-h854-no

https://lh3.googleusercontent.com/wLbJlzZxQmMt59-RyFRaFsBfU-leZrXHo8-IQpn23dJ0MVIPsdl02OYA44AxuLJQy2LAWsleHiAUZOf_J5sEHjLMT_5oQpz_jgA_moIsgrHNIiv-f-nJ6mL5mNt8AKeAFAcXoYNzDfU=w1280-h854-no

https://lh3.googleusercontent.com/D0FFtaA_MJLtZuO6CSCVr0prvCvFumaUgIWHPkpvHx2JyZbGq3TA8drmGkp11XUU8ke6tQj_m8rmda_Mx4Wwq03np49dUh498La_80vhmphXLgBUbrc9tjtjOSTr2EyMXX7aZwkqm2k=w594-h890-no

https://lh3.googleusercontent.com/NutGOxlZBmkYumlxQqT3gbvxOjx0nWClFA1E4sn8LMWT31psMrmS9mA18ibSwhikyKTci7yWYAgOsV7DBeWkiwH4D5b2OHbfN2dHP7XXDFlQdCvgk-HzlX7Bxgn4E2PkjswrV0OArUE=w594-h890-no

https://lh3.googleusercontent.com/rDnoso02kBG5sFvtYUqZQ9K7eCtCaTc2qV021gK9J3zTSxrtyoYMNg70jO1AmNjiV_fr0A69jmeFKl_dwjHUdx6yfy9CR7Zsx5W92H5AFrzAZibmv171pI_xZnt0VYK9u0oocaaRIiw=w1280-h854-no

https://lh3.googleusercontent.com/KJyrGtvNjnFqN9ZtHcXAArrvAKRR8YACzz2CR0aUAr8psXfHjtTpLescEPos_03nV2pmCH_DgxT93ZyTeqZcnatwhjAoBGjSc6PT0HFFqNMyPTNkSk0ZMTVftjcu-lIzpLJ4d2qynLE=w1280-h854-no

https://lh3.googleusercontent.com/z8gSPPRpjSilPeLXW76FRf0a8SwkHGkrc5Lgkvj_tuZh-FYZl-gf2bYPuOy8qQyO1iQd3nGad-0Q4ylhkSdZx5y0xuhJ3-ZVt1Nd5HQnH-4YVig_7CSmOhN8ZwY4ip9ncyCZh7c7n1A=w1280-h854-no

https://lh3.googleusercontent.com/1OTIHoPiMROZCkKis0CYDMikDJfebP7UAmq4NrQNeMXRrb8Ta0LqT2VcFd6tENaUkG_8CrIYf8qmQTZB_1xR1XQ6I-0f_vPTbEGiVX3FFJNb09aa7xxSqrc0CQWC_wKAL4A30G_320U=w1280-h854-no

https://lh3.googleusercontent.com/eLEsJZX3d0tjgZGwFxEzvV5GADkyQv5mr3WYMtV01IS01DDQpxm2KSgrpvwUiSuhdjEoCF3ihsL_DAf3HJS8IApnFobsdrwA4H63jNpn81edwa9sRvFGt8_cQsZr0U7JDClH5zT7W64=w1280-h854-no

A jak Wam się podobało? 

Pozdrawiam serdecznie! 

K.L.

źródło: https://photos.google.com

„Parada klakierów” broni oskarżonego…

9 sierpnia o godzinie 9.00 w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbyła się pierwsza rozprawa karna w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Na ławie oskarżonych zasiadł Burmistrz Miasta i Gminy Mrozy Dariusz J. Odczytano akt oskarżenia. Zeznania złożyli m.in. Skarbnik Gminy Mrozy, Prezes Stowarzyszenia i pracownik NSP Lipiny. Co ciekawe, Burmistrz odmówił udzielania odpowiedzi na pytania oskarżycieli. Czy chce jeszcze coś ukryć?

Uznałem, że aby zachować bezstronność i nie zostało to źle odebrane, nie będę uczestniczył w procesie. Tymczasem oskarżony i jego środowisko zachowało się bezpardonowo i urządzili polityczną hucpę polityków PO. Na sali sądowej pojawiło się wielu „partyjnych kolegów” naszego włodarza. Wśród nich m.in. poseł na sejm RP (były wiceminister MON) Czesław Mroczek, członkowie zarządu PO, radny powiatowy Andrzej Pieniak,, redaktor naczelna mińskiego tygodnika „Nowy Dzwon” – znanego ze zniekształcania faktów i  publikowania nieprawdziwych informacji. Pojawiło się też wielu członków tzw. ” układu mrozowskiego”. Co ciekawe, po stronie skarżącej pojawiły się tylko wezwani świadkowie – bez osób towarzyszących.

Obecność wysoko postawionych „kolegów” spowodowała niezdrową atmosferę, wywołała swoisty nacisk polityczny na przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Czyżby chcieli ich zastraszyć? Tego jeszcze nie wiemy, ale możemy się domyślać… Warto podkreślić, iż to Burmistrz Mrozów w publicznych wypowiedziach twierdził, że zarówno postępowanie prokuratorskie jak i zamieszanie wokół niego – to sprawa polityczna.

Tymczasem okazuje się, iż ci, którzy rzekomo bronią niezawisłości sądów, swoim postępowaniem próbują tę niezawisłość zniekształcić. Czy tak powinny wyglądać wolne sądy wg. posła Mroczka? A może lepiej bronić sądów, ale przed ich „rzekomymi obrońcami”?

Niedługo się przekonamy czy miński sąd okaże się podatny, czy też odporny na naciski ze strony polityków PO i „kolesi z układu”. Kolejna rozprawa już 10 września.

źródło: do wiadomości e-mrozy

Zatrzymano sprawców niszczenia budynku szkoły.

O tym, że ktoś dewastuje budynek byłej już szkoły w Lipinach informowaliśmy już 9 lipca w art. „Szkoła widmo” . Niedługo potem pojawił się wpis Burmistrza Mrozów, który pomawiał Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki jakoby oddała budynek w takim stanie, a także sugestia, że administrator e-mrozy miał wejść bez pozwolenia do budynku i zrobić zdjęcia, pomimo wyraźnej informacji, że były to fotografie internauty.

Tymczasem Komenda Powiatowa w Mińsku Mazowieckim informuje, że zatrzymała czterech nieletnich mieszkańców Gminy Mrozy, którzy zniszczyli wyposażenie w budynku byłej już szkoły podstawowej w Lipinach. Wybili szybę w oknie, rozpylili gaśnice, zbili świetlówki, powyrzucali książki z półek i poprzewracali regały w szkolnej bibliotece. Straty oszacowano na kwotę 1500 złotych. Ustalenie kto dokonał opisanych czynów, było możliwe dzięki współpracy dzielnicowego z Mrozów i policjantów z zespołu nieletnich mińskiej komendy. Jeden z przesłuchanych nieletnich przyznał się do zarzucanych czynów. Trzynastolatek jako powód swojego działania podał, że zrobił to dla zabawy. Zachowaniem nieletnich, sytuacją rodzinną i ich pobudkami, zajmie się teraz Sąd Rodzinny w Mińsku Mazowieckim – czytamy w witrynie KPP Mińsk.

Powyższa informacja zdaje się potwierdzać, że w dziedzinie propagandy i pomawiania mamy w Mrozach prawdziwego specjalistę, mistrza, którego nie muszę przedstawiać z nazwiska…

Czy Waszym zdaniem Pan Burmistrz powinien przeprosić za pomówienia i kłamstwa jakich się dopuścił?

 

źródło: KPP Mińsk Mazowiecki

Burmistrz na ławie oskarżonych?

Spór pomiędzy Stowarzyszaniem  Rozwoju Wsi Lipiny, Borki, Dębowce a UMiG Mrozy, w pewnym okresie był tematem wiodącym. Choć jako drugą stronę należy wskazać osobę Burmistrza Mrozów, który ustnie miał wydawać arbitralne decyzje i polecenia swoim podwładnym, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie niepublicznej placówce oświatowej.

W dalszym ciągu trwają postępowania sądowe, które jedno po drugim wygrywa Stowarzyszenie. Jednak Gmina Mrozy od każdego wyroku się odwołuje, zwiększając w ten sposób udział we wszystkich kosztach – swoich mieszkańców/podatników. Mimo, że emocje nieco opadły  do opinii publicznej przedostało się wiele nieprawdziwych informacji przekazywanych przez Burmistrza Mrozów, który zamiast służyć obywatelom oraz działać na podstawie i w granicach prawa  w haniebny sposób ukrywa wyroki i okłamuje społeczeństwo.

W kwietniu br. Prokuratura Rejonowa w Węgrowie postawiła zarzuty Burmistrzowi Mrozów Dariuszowi J. o czyn z art. 231 § 1 kk w związku z art. 12 kk i 30. 04. 2018r. przesłała do sądu akt oskarżenia. Zastosowano też zabezpieczenie majątkowe w wysokości 30 tyś. zł w postaci hipoteki przymusowej.

Co ciekawe, sam oskarżony w wypowiedziach publicznych mataczy i kłamie „w żywe oczy”. 6 maja dokonał skandalicznego wpisu na portalu społecznościowym, z którego wynika, iż nic nie wie o zarzutach. Natomiast z informacji otrzymanej z węgrowskiej prokuratury jasno wynika, iż już wcześniej postawiła zarzuty Dariuszowi J., był on przesłuchiwany i złożył wyjaśnienia w charakterze „podejrzanego”, a następnie przesłano akt oskarżenia do sądu. 

fot. screen Facebook

Przypomnijmy: NSP w Lipinach była uprawniona do otrzymywania dotacji z budżetu gminy. W ocenie sądu już sam fakt działania  szkoły przesądza o obowiązku gminy udzielenia i wypłaty dotacji. Jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony przez organ prowadzący taką placówkę, jest podanie organowi właściwemu do udzielania dotacji informacji o planowanej liczbie dzieci nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Należy podkreślić, że organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową w Lipinach uczynił zadość powyższemu ustawowemu obowiązkowi.

W roku szkolnym 2016/17 NSP w Lipinach otrzymała również dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od Ministerstwa Edukacji Narodowej, która miała być wypłacona za pośrednictwem Gminy Mrozy. Gmina nie dość, że nie przekazała dotacji, to zwróciła ją do Ministerstwa. NSP w Lipinach wypełniając ustawowy obowiązek zamówiła podręczniki lecz nie miała z czego zapłacić, przez co powstało kolejne zobowiązanie.

Oddział Szkolno – Przedszkolny utrzymywał się wyłącznie z dotacji. Działania Burmistrza Mrozów doprowadziły do zadłużenia NSP Lipiny wobec pracowników, nauczycieli (nie otrzymywali wynagrodzenia za pracę przez wiele miesięcy), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, dostawców mediów, wydawnictw podręczników szkolnych. Spowodowało to również postępowania egzekucyjne, ograniczenie zajęć rehabilitacyjnych i logopedycznych dla niepełnosprawnych wychowanków, zlikwidowanie wyjazdów na basen i na wycieczki szkolne, a w konsekwencji do zaprzestania działalności edukacyjnej.

Świadome działanie?

W dniu 23 marca 2016 r. Burmistrz Mrozów zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wyjaśnienie stosowania przepisów o finansach publicznych. Z protokołu 9.2016 posiedzenia Kolegium RIO w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016r. wynika wprost, że wstrzymanie dotacji wykracza poza granice prawa. To jednoznacznie potwierdza, że katastrofalna w skutkach decyzja Burmistrza o wstrzymaniu wypłaty dotacji, była jego świadomym i zaplanowanym działaniem. Dobitnie potwierdza to też uzasadnienie prawomocnego wyroku z dnia 8 maja 2017r.

Tymczasem Sąd Najwyższy zajął stanowisko w sprawie kasacji złożonej przez Gminę Mrozy, dotyczącą prawomocnego wyroku z dnia z dnia 4 października 2017 r., nakazującego wypłatę zaległej dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki. W postanowieniu czytamy, że sąd

1. Odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. Zasądza od pozwanej (Gminy Mrozy) na rzecz powoda (Stowarzyszenie) kwotę 2 700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Postanowienie SN

Ile to wszystko będzie kosztować podatników?

Na pewno nie mało. Kwota roszczeń Stowarzyszenia wobec Gminy tylko z tytułu niewypłaconych dotacji to łącznie już ponad 392 tys. zł., z czego wypłacono zaledwie 108 tyś ale z pewnością na tym się nie zakończy. Zapewne dojdą do tego odsetki, utracone dochody oraz poniesione straty i wszelkie inne koszty. Należy do tego doliczyć koszty sądowe, odsetki, obsługa prawna, apelacje, kasacje itp.

Zobaczcie jak Burmistrz okłamuje wszystkich w świetle kamer:

Warto podkreślić, że zanim Stowarzyszenie wystąpiło z pozwem do sądu i wnioskiem do prokuratury o ściganie, wielokrotnie bezskutecznie wzywało Gminę Mrozy do wypłaty należnych dotacji i do zaprzestania naruszania prawa!!!

Znowu nasuwają się pytania:

  • Kto rekomenduje składanie apelacji/kasacji?
  • Ile kosztowało podatników napisanie nieuzasadnionych apelacji/ kasacji?
  • ile dotychczas kosztowała podatników obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, odsetki, koszty sądowe etc.?
  • Ile publicznych pieniędzy zamierza jeszcze wydać Burmistrz/Gmina na „prywatne wojny”?

Być może częściowo zapłaci sprawca?

Już 9 sierpnia o godzinie 9.00 w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się pierwsza rozprawa, gdzie na ławie oskarżonych zasiądzie Dariusz J.

K.L.

Mrozowianie śpiewali „(NIE)ZAKAZANE PIOSENKI”.

Niedzielne popołudnie od godziny 19.00 na dziedzińcu Biblioteki w Mrozach spowiły dźwięki muzyki.  Spotkanie zorganizowało Gminne Centrum Kultury  w ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na scenie wystąpił zespół „Ars Musica”, który wspólnie z przybyłymi gośćmi śpiewał piosenki z okresu Powstania Warszawskiego. W kilku utworach grupie muzycznej towarzyszyły dzieci z GCK. 

Poniżej krótka fotorelacja:

fot. M.S.
fot. M.S.
fot. M.S.
fot. M.S.
fot. M.S.
fot. M.S.

Dziękuję za zdjęcia.

Pozdrawiam!

K.L.

Mrozy. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Z myślą o kompleksowej i nowoczesnej promocji Gminy Mrozy powstał film, ukazujący walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne, kulturowe naszego subregionu. Głównym jego założeniem jest zachęcenie do odwiedzin, pokazanie, że Gmina jest przyjazna dla mieszkańców, interesująca dla turystów i otwarta dla inwestorów. Mimo, że materiał był już publikowany kilka dni temu w witrynie gminnej, chciałbym zaprezentować go również naszym czytelnikom.
 
Zapraszam do oglądania:
 

Obraz ma przyjemną w odbiorze oprawę muzyczną, świetne ujęcia z lotu ptaka pokazujące walory przyrodnicze i architektoniczne naszej okolicy. Mnie się bardzo podobał!!!

Przed wyborami wszystko pięknieje. I choć to trochę naciągane, z niektórymi kwestiami trudno się nie zgodzić, jak chociażby z chęcią osiedlenia się w Mrozach. O  czym zresztą przekonałem się na własnej skórze 😉 . Przyjechałem do Mrozów i już w nich pozostałem. Z całego serca życzę tego wszystkim przyjezdnym. Naprawdę warto!

Jest jednak kilka tematów, które należałoby przedyskutować:

Czego Waszym zdaniem zabrakło w filmie, a czym możemy się wyróżnić spośród innych gmin?

Pozdrawiam!

K.L.

Charytatywny rockowy kabareton w Mrozach.

Już 8 września zapraszamy na „MukoDozę” Charytatywny rockowy kabareton! W trakcie koncertu zbierać będziemy pieniądze na leczenie Patryka Hetmańskiego, który choruje na mukowiscydozę. Zaczynamy o 16:00 na Stadionie Sportowym w Mrozach!!! Wystąpi wiele młodych kabaretów i zespołów rockowych. Kto ? Powiedzą o tym „Paranienormalni”

– „Oprócz licytacji, zbiórek i wielu innych atrakcji odbędzie się kiermasz rękodzieła. Jeśli masz coś czym mógłbyś mnie wesprzeć w walce z chorobą przekazując na kiermasz. Będę ogromnie wdzięczny.

Patryk.”

 

Kto jeszcze wystąpi w Mrozach? Dowiemy się już wkrótce.

Wesprzemy Patryka?

Pozdrawiam!

K.L.

Mrozy, Godzina „W”

Dziś, w sposób symboliczny uczciliśmy 74 rocznicę Powstania Warszawskiego.   Spotkaliśmy się przy pomniku walk o niepodległość. Były kwiaty, zawyły syreny…

Cześć i chwała bohaterom!!!

Pozdrawiam!

K.L.

74 rocznica Powstania Warszawskiego – pokażmy, że pamiętamy.

Dokładnie 74 lata temu 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17. wybuchło Powstanie Warszawskie. Wydarzenia upamiętniające tą największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Polsce zaplanowano nie tylko w Warszawie ale w wielu miastach naszego kraju.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło wg różnych źródeł od. 40 do 50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące – do 2 października. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zniszczone. 

W Mińsku Mazowieckim mieszkańcy upamiętnią bohaterów Powstania Warszawskiego wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego władzami Powiatu.
 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37731242_1613712732085308_5148790641072799744_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e7ec375dea024a20dbbd5b5e688406f4&oe=5BD61679

 W Mrozach wiele się mówi o 100 – leciu niepodległości ale niestety próżno szukać informacji o obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego – a szkoda. Wg. informacji uzyskanej od OSP Mrozy, w środę 1 sierpnia 2018 o godzinie 17.00 w całej gminie zawyją syreny. Zatrzymajmy się i uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli za naszą wolność. A może spontanicznie spotkamy się przy pomniku Walk o Niepodległość o 17.00 obok UMiG i zapoczątkujemy nową tradycję na naszej ziemi?
 

Pozdrawiam!

K.L.