Co ze szpitalem w Rudce ?

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina jest podmiotem leczniczym utworzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W zespole w opieki stacjonarnej działa m.in. całodobowa Izba przyjęć, oddział chorób płuc, oddział dzienny chemioterapii, rehabilitacyjny z poddodziałem neurologicznym i pulmonologicznym. Opieka ambulatoryjna obelmuje m.in. poradnię gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacyjną, kardiologiczną, poradnię domowego leczenia tlenem, zakład fizjoterapii oraz ośrodek rehabilitacji dziennej. Posiada również zakład diagnostyki laboratoryjnej, pracownię bronchoskopii, czynnościową płuc, prób wysiłkowych, pracownię EKG i Holtera, RTG i USG oraz wiele innych. Wkrótce ma też powstać POZ w ramach kontraktu z NFZ. Jak udało mi się ustalić m.in. na ten cel przekazano 550 tys. zł z Urzędu Marzałkowskiego Województwa Mazowieckiego. To niewątpliwie ułatwi dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu dla mieszkańców Mrozów i okolicznych miejscowości. Dotychczas jedyną przychodnią dostępną dla pacjentów była przychodnia „PULS”. Zdaniem mieszkańców – mimo wysokiej jakości świadczonych usług często okazuje się zbyt mała na ich potrzeby.

W dniu dzisiejszym zebrała się rada społeczna przy SSZZOZ w Rudce w składzie: Zygmunt Wielogórski, Dariusz Jaszczuk, Dariusz Młynarczyk, Michał WIeremiejczyk i Janusz Wróblewski. Podczas zebrania otrzymali pismo, z którego wynika, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zapoznał się z informacją w sprawie (rzekomo) wypracowanego, przy udziale zespołu roboczego powołanego do określenia strategii funkcjonowania placówki im. Teodora Dunina w Rudce, kierunku restrukturyzacji szpitala i wyraził zgodę na wszczęcie procedury jego przekształcenia w spółkę kapitałową. Jest tu pewna nieścisłość. Z rozmowy z jednym z członków grupy roboczej wynika, że nie zostało wypracowane żadne stanowisko. Co ciekawe pojawił się jakiś czas temu pomysł restrukturyzacji szpitala ale  nie zapadły żadne konkretne decyzje powołanej grupy. Rada społeczna, która służy „głosem doradczym” również została postawiona przed faktem dokonanym.

Być może sam pomysł przekształcenia placówki w spółkę prawa handlowego nie jest taki zły. Wszystko zależy od intencji organu założycielskiego, czyli UM. Taka reforma ułatwi zarządzanie jednostką, umożliwi wyraźny rozdział czynności zarządczych od nadzorczych. Ułatwi także udzielanie świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ, oraz pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia.

Jeżeli jednak opieramy działalność szpitala na kodeksie spółek handlowych, to mamy do czynienia z sytuacją w której pewne zachowania i pewna działalność zarządcza jest wymuszona przepisami prawa. Jeśli prezes szpitala działającego w formie spółki dopuści się nieprawidłowości, to z reguły odpowiada całym swoim majątkiem. Natomiast dyrektor SSZZOZ za niegospodarność odpowiada tylko na podstawie kodeksu pracy, czyli do wysokości swojego trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Już za czasów rządu Donalda Tuska przekonywano opinie publiczną, że takie przekształcenia doprowadzą do lepszego zarządzania majątkiem w ochronie zdrowia i w konsekwencji poprawią wyniki finansowe szpitali, a także ułatwią dostęp pacjentów do usług medycznych i w konsekwencji skrócą kolejki.

NIK po skontrolowaniu całościowo lub częściowo aż w 74 ze 174 szpitali stwierdził, że cele te nie zostały osiągnięte, sytuacja finansowa przekształcanych w spółki szpitali poprawiała się tylko okresowo (tylko po oddłużeniu przy pomocy pieniędzy budżetowych), a później wracała „do normy” czyli generowania strat, a kolejki oczekujących pacjentów nie tylko się nie skróciły ale niestety wydłużyły.

A co Wy o tym myślicie  o takiej reformie ?

Piszcie w komentarzach.

7 odpowiedzi do “Co ze szpitalem w Rudce ?”

 1. Oj niższemu personelowi szpitala to już naprawdę nie ma z czego ciąć, proszę mi wierzyć. Wiele osób pracuje tu tylko dlatego, bo blisko, bo przyjaźnie, ludzie się dobrze znają… Co to za tendencja w tej gminie, żeby niszczyć to, co dobre? Bo ma się swój „lepszy” pomysł? Czy ma się nadzieję na korzyści? Jakie są losy pana burmistrza w strukturach szpitala? był, nie był, znowu jest? Zna się na wszystkim??
  Szpital jest miejscem pracy przede wszystkim dla ludzi mieszkających w okolicy – tak było od lat. Czy tak zostanie? Dużo się w „okolicach szpitala” mówi o tych zmianach; najczęściej z niepokojem. Kiedyś ukuto takie hasło: nic o nas bez nas. A u nas jakoś się przebić nie może…..

 2. Nie przejmujcie się, za rok usłyszycie „to była dobra zmiana, taka była moja strategia, jeszcze z kwiatami przychodzili dziękować za otworzenie oczu” co nie którym spadną klapki z oczu, ale jak dostaną nowe umowy i wynagrodzenia. Niestety dostaną po kieszeni pracownicy niższego szczebla. Dobra zmiana była też w Siedleckim szpitalu, kto dostał po kieszeni np.salowe które z umów o pracę skończyły na umowie zlecenie oraz weszły firmy sprzątające, lekarzy może mniej ale rotacja tez była. No i pielęgniarki tez maja dużo do powiedzenia. A jak będzie tu no cóż zobaczymy? Drogi personelu szpitala nie śpij bo możesz obudzić się z ręką w przysłowiowym nocniku.

 3. Pogłoski krążą po Mrozach, że p.Dariusz Jaszczuk chce zostać w tym przekształconym szpitalu dyrektorem. Czy to prawda niebawem się dowiemy???

 4. Pytam gdzie jest Wojewoda Mazowiecki on pierwszy powinien przeciwstawić się rozgrabianiu majątku Skarbu Państwa. WOJEWODA NIC NIE MOŻE , natomiast zarząd URZĄDU Marszałkowskiego konsekwentnie robi swoje: p.A.Struzik, P. J. E. Orzełowska (mrozeska afera śmieciowa) p. W.M. Raboszuk, p. Elżbieta Lanc, p. Rafał Rajkowski.

 5. Ja jestem zdumiony,że ludzie tam pracujący nie bronią swoich miejsc pracy. Pozwalają na jakieś przekształcenia ludziom z zewnątrz: Wielogórski Zygmunt członek rady nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlacach Sp. z o.o., Dariusz Młynarski – dyrektor w w/w szpitalu siedleckim ds. eksploatacji i rozwoju, Michał Wieremiejczyk – z-ca burmistrza na Pradze- Południe – pytam kto mianował tych ludzi do społecznej rady przy szpitalu w Rudce. Przecież oni nie będą za tym aby ten szpital funkcjonował na tych zasadach jak dotychczas. Przemiana na spółkę kapitałową – to jest prywatyzacja tak jak zrobiono z zakładem POSTI w Kałuszynie (już go nie ma sprzedali go za bezcen). To samo stanie się ze szpitalem w Rudce, bo to o to chodzi. Natomiat pracownicy podzieleni są na grupy lekarzy, którym coś obiecano, pielęgniarek, które boją się o pracę tak jak i pozostali pracownicy. Lidzie nie bójcie się tylko walczcie o swoje bo Wam szpital zamienią na prywatny kurort i będą bogacili się na nim biznezmeni-politycy.

  1. hymmm przepraszam oni będą walczyć!!!
   żeby tak nimi poniewierali tak jak nami bo walczymy o wynagrodzenie, które się nam należy.
   Współczuje nic Państwowego nie będzie w Naszej okolicy tylko prywaciarze, którzy być może będą robić co będą chcieli.
   Ale mam nadzieje, że ktoś się znajdzie kto będzie o to walczył mimo wszystko. powodzenia

 6. Czy to kolejny element „dobrej zmiany”? Tylko czy konieczny? Wydaje mi się, że szpital był nieźle zarządzany choć pewnie nie wszystko było idealnie (jak wszędzie). Ale z tego co wiem, nie miał zadłużenia (czy też większego niż inne placówki medyczne). Kolejek większych niż gdzie indziej nie było, personel życzliwy, kompetentny, idący na rękę. W pewnych dziedzinach poziom bardzo wysoki (pulmonologia, laboratorium). Wiadomo, że co złe, może stawać się dobre, a co dobre – lepsze. Ale jeśli rzeczywiście szpital sobie radzi w tej formule, to może lepiej dać mu szansę? POZ pewnie się przyda mieszkańcom okolicy (tzn nie rezerwatu, a Mrozów), ale o reszcie zmian krążą już w gminie niepokojące plotki. Jakie naprawdę intencje mają dążący do zmiany ?

  Dobra Kobieto !
  Tak ! Nie wszystko dziś opisałem. Rzeczywiście są niepokojące fakty. opiszę to w następnej części. Proszę o cierpliwość.
  Pozdrawiam !
  Admin.

Możliwość komentowania jest wyłączona.