Rada miejska wystawiła się na „strzał” ?

Na wstępie chciałbym Państwu podziękować za listy, wysyłane drogą elektroniczną i papierową. Brawo za spostrzegawczość !!! Piszecie o różnych sprawach. Jestem nieco zaskoczony niektórymi informacjami i po weryfikacji wszystkie doczekają się swojej publikacji. Dziś wrócimy do tematu, o którym pisałem 8 lipca, za sprawą poniższego listu:

– Sprawa kasacyjna V SA/Wa 1745/16 01.09.2017. Jest to sprawa RIO przeciwko UG Mrozy o niezgodne z prawem (zdaniem RIO) przekazanie darowizny dla Policji. Jest to to samo co w tym roku, tylko o kwotę jeszcze bez odsetek. Jak trzeba być upartym, aby w tym roku ponownie iść na wojnę z RIO w tej samej sprawie, ale już o 11 tys. droższej ? Albo ma kogoś w sądach administracyjnych, albo ma potrzebę podbudowania swego ego i nadmiar gotówki dla radców prawnych” – pisze internauta. – „Może któryś z radnych zapyta o stanowisko RIO z 18.07.2017. Kolegium RIO miało w tym dniu podjąć decyzję co do budżetu gminy. Radni chyba nie podjęli żadnej uchwały, a mieli na to czas do 17.07.2017. We wtorek 18 lipca szły do RIO sprawozdania kwartalne do sprawdzenia. Nie było w nich nadal kwoty zaplanowanej do zwrotu dla Skarbu Państwa. Zdaniem internauty – W tym momencie to rada wystawiła się na „strzał”. Wynika to z § 3 Uchwały Kolegium RIO nr 13.89.2017 z 19.06.2017″

Zgodnie z uchwałą Kolegium RIO (Protokół Nr 13 2017.06.19), Rada miejska w Mrozach powinna w tej sprawie zebrać się i usunąć nieprawidłowości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały do dnia 17 lipca 2017 r., w przeciwnym razie kolegium RIO na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017 roku podejmie rozstrzygnięcie nadzorcze w trybie art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych tj.

Postępowanie w sprawie uznania uchwały za nieważną

1. Izba, prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego za nieważną w całości lub w części, wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia.
2. Jeżeli organ właściwy w wyznaczonym terminie nie usunie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, kolegium izby orzeka o nieważności uchwał w całości lub w części.
3. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części budżet lub jego część dotknięte nieważnością ustala kolegium izby.

Jak powszechnie wiadomo rada nie usunęła wskazanych nieprawidłowości. Radni, z którymi rozmawiałem nie wiele wiedzą o tej sprawie. Kto właściwie interpretuje prawo i kto zapłaci za ewntualne błędy ? Mam nadzieję, że nie my – podatnicy. Będziemy obserwować dalszy rozwój wydarzeń.

Piszcie opinie w komentarzach

lub na adres: info@e-mrozy.pl

albo za pomocą anonimowego formularza kontaktowego.

2 odpowiedzi do “Rada miejska wystawiła się na „strzał” ?”

  1. Proszę Państwa, wystarczy zapoznać się z oświadczeniami majątkowymi radnych publikowanymi w BIP na stronie gminnej , średnio za rok pracy w radzie mają przychód około 4000,- zł netto jak to nazwała jedna z radnych „dyjet radnych” . Nikt nie wymaga od nich, aby zabierali głos podczas sesji czy komisji. Bywa też tak, że niektórzy radni przez całą kadencję, ani razu nie zabiorą głosu w dyskusji. Czy mają świadomość, że za swoje decyzje podjęte podczas głosowań biorą odpowiedzialność? Ojj, chyba nie! W razie czego to burmistrz powie „To rada przegłosowała”, a wiemy dokładnie, że głosują jak burmistrz im każe (w kuluarach), bo jak nie to zaraz podaje się do dymisji. Taką mamy RADĘ, nieświadomą, podporządkowaną i bez własnego zdania, ale po co tych samych radnych ciągle wybieramy to ja już nie wiem.

  2. Tak czytam i czytam….. poszukałam tego wpisu z 08 lipca, bo myślałam, że pamięć mnie myli, może daty pomyliłam, ale nie – faktycznie tak to miało być, co zacytuję skrótowo, gdyby się komuś szukać nie chciało, a pamięci czy adminowi wierzyć nie chce: „Na wniosek Referenta Kolegium Izby jednogłośnie wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie uznania za nieważną Uchwały Nr XXXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mrozy na rok 2017 w części dotyczącej zaplanowanych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji” w kwocie 116.500,00 zł, wydatków w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”; z powodu istotnego naruszenia przepisów prawa, tj. (…) ustawy o finansach publicznych (…). Kolegium wstrzymało wykonanie części uchwały, w zakresie wskazanych wydatków majątkowych oraz wyznaczyło termin naprawy we własnym zakresie określonych nieprawidłowości do dnia 17 lipca 2017 roku.”. Jak rozumiem „naprawą” byłaby odpowiednia uchwała rady gminy, a ta nie powstała w wyznaczonym terminie? A bo to tak hop siup i uchwałę stworzyć się da? No bez przesady! Już nie wiem, czy żałować radnych, czy współczuć im, czy się nad nimi litować, czy psy wieszać? Chyba w aż takiej niewiedzy nie żyją, skoro wystarczyło tutaj przeczytać i się dowiedzieć, że coś jest na rzeczy i trzeba kasę ratować (i swoją skórę). Może mają inny plan? tzn może niezupełnie oni… Ja rozumiem zapchany kalendarz, mnóstwo spraw, rozprawy ciągle różne, terminy kasacji, apelacji….. Pilnować tego, to trzeba mieć wielką głowę! oj! Łatwo termin byłoby przegapić, ale nie, nie – tam na pewno jest jakiś tajny plan. A może tajna wtyka? A może ktoś rozdmuchuje sprawy, które tak naprawdę są mało dla władz gminy ważne – ot wrzucić w koszty, zamieść pod dywan, splunąć, podnieść podatek…..Co tam, takie grosze! I po co nam nerwy psuć? Bo zrozumieć, i tak – prości ludzie – nie zrozumiemy chyba.

Możliwość komentowania jest wyłączona.