GOPS w Mrozach – list od mieszkanki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – rola i zadania
Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadmienić należy, że pracownik socjalny pracujący w w/w Ośrodku wykonuje zadania zmierzające do poprawy sytuacji osób  i rodzin.
Działania te mają zmierzać do wzmacniania, odzyskiwania zdolności osób lub rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych w Ustawie o pomocy społecznej, analizowanie zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz wypłatą świadczeń pieniężnych oraz realizacją świadczeń niepieniężnych.
GOPS jest to instytucja samorządowa, a więc działania podejmowane przez Ośrodek nadzorowane są przez radę i wójta/burmistrza. Ośrodkiem natomiast kieruje dyrektor, którego powołuje wójt/ burmistrz. Dyrektor reprezentuje ośrodek na zewnątrz, organizuje jego pracę, rozdziela obowiązki wśród pracowników, nadzoruje i kontroluję wykonywaną przez nich pracę, ponosi odpowiedzialność za podjęte przez siebie decyzje.
W środowisku, gdzie wszyscy się znają, korzystanie z pomocy dla niektórych jest „dyshonorem” i dodatkową karą za nieprzystosowanie społeczne lub kłopoty będące następstwem zmian ustrojowych. Brak anonimowości ma wpływ na decyzje podejmowane przez pracowników socjalnych ponieważ często czerpią wiedzę z tzw. wywiadu środowiskowego i często się zdarza, że po zdobyciu takich informacji potrzebujący nie otrzymuje zasiłku lub weryfikuje się dane i odbiera się świadczenie.
Przykład. 1. Złożyłam zaświadczenie o dochodach zgodnie z PIT , ale Pani w GOPS powiedziała, że otrzymała telefon w mojej sprawie, że mój mąż malował komuś mieszkanie i zarobił 200,00 zł więc to też jest dochód i należy go zsumować i akurat o te 200,00 zł (jednorazowe) przekroczyłam dochód i nie otrzymałam zasiłku.
Przykład 2. Straciłam pracę i za miesiąc mój mąż został zwolniony (grupowe zwolnienia). Zgłosiłam się do GOPS aby wypłacono mi zasiłek celowy. Panie przyjechały do mnie do domu. Zaglądały do lodówki, szafy i pościeli. Po czym stwierdziły: „Telewizor jest, komputer jest, łazienka jest. Żyje Pani w standardzie po co się Pani zgłosiła po zasiłek?.Odpowiedziałam im, że całe życie na to pracowałam, teraz chwilowo nie mam pracy i oszczędności więc proszę o wsparcie. Gdybym wiedziała, że procedura jest to taka upokarzająca nigdy bym się do GOPS-u nie zgłosiła.
A co jest gdy zdarzy przemoc w rodzinie, czy alkoholizm? Czy nasz GOPS pomaga? czy świeci pustkami? Gdyż ludzie kierując się stereotypami boją się naznaczenia: chodzę tam, więc jestem gorszy, wszyscy będą wiedzieć. Łatwiej być anonimowym i szukać pomocy w większym mieście i ukryć się w tłumie. W małej gminie wiele problemów widać jak na dłoni.
Według GUS niezmieniana od dawna struktura pomocy społecznej w niektórych przypadkach raczej utrwala biedę niż pomaga z niej wyjść.
Warto wiedzieć, że wszystkie świadczenia są na WNIOSEK, czyli jak nie będziemy świadomi, że nam się coś należy to nic nie otrzymamy. Musimy na bieżąco szukać informacji w Internecie, na stronie GOPS, MOPS, MRPiPS i nie przeoczyć terminów składania wniosków, a przede wszystkim nie bać się Pań urzędniczek ponieważ one pracują dla nas i nam powinny pomagać.

Podpisano: „Mieszkanka Gminy”

 

Dodam od siebie, że w tym roku Wojewoda Mazowiecki zlecił jednemu ze swoich wydziałów przeprowadzenie kontroli w GOPS w Mrozach. Szczegóły znajdują się w poniższym protokole:

Mieszkańcy Gminy Mrozy co o tym sądzicie ? Czy nasz GOPS działa dobrze czy źle? Piszcie spostrzeżenia i doświadczenia. Dzielcie się swoją wiedzą, tak też możecie pomóc innym.

 

18 odpowiedzi do “GOPS w Mrozach – list od mieszkanki”

 1. Tak znam takiego. Według jego słów i mniemania jest nim Burmistrz Mrozów.

 2. @sąsiad zza miedzy
  Tu pełna zgoda, właśnie o to chodzi.
  Samorządowcy to ludzie; również popełniają błędy.
  Znacie jakiegoś bezbłędnego?

 3. @strajkująca
  Znasz takie powiedzenie: nie myli się ten, kto nic nie robi?
  Daleki jestem od twierdzeń, które próbujesz mi przypisać. Jednak w odróżnieniu od wielu tutaj osób lubię widzieć fakty, które przemawiają za stawianymi tezami.
  Tylko dokumentując i ujawniając nieprawidłowości mamy szanse, aby były korygowane, prawdą @Admin? Szkoda, że nawet w tej oazie sprawiedliwości nie można na to liczyć.

  1. To proszę powiedzieć to Burmistrzowi „nie myli się ten, kto nic nie robi…” My robiliśmy dużo, a według Burmistrza wszystko źle i weź tu dogódź 😉 Ja też lubię mieć czarne na białym i nie lubię jak ktoś mi wpiera ciemnotę. A według Ciebie, jak zacznę chodzić po urzędach nagrywać wszystko, jak się urzędniczki zwracają do zwykłego człowieka i opisywać ze szczegółami każde potknięcie, będzie to w porządku czy lepiej mówić o tym żeby się zastanowiła jedna z druga i przemyślały sobie ? Nie jest problem zmieszać kogoś z błotem, tym bardziej że gmina nie jest duża i wszyscy wszystkich znają.

 4. Moi mili, z opieką społeczną jest tak, że to my nie mamy świadomości do czego ona służy. Sami (ku wygodzie) urzędników sprowadziliśmy to do spraw finansowych. W aktualnie obowiązującej ustawie „stoi” tak:

  Art 2.1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

  Art 3.1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2. ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
  3. Rodzaj forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
  4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

  Czyli jeśli w komuś zdechnie np. kotek i osoba nie może sobie z tym poradzić emocjonalnie to właśnie GOPS jest od tego aby skierować taką osobę do psychologa lub do innego specjalisty. Ale uwaga. nie za każdego muszą zapłacić. A teraz ludzie z Lipin, szczególnie z dziećmi niepełnosprawnymi, czy to właśnie nie GOPS powinien wam poradzić co macie zrobić w sprawie szkoły?

 5. Dużo emocji i półprawd w wielu wypowiedziach. Złe zachowanie można obnażyć dokonując np. nagrania zachowania urzędników. Tylko który z petentów GOPS może to zrobić, brak wiedzy, środków technicznych i strach przed „URZĘDEM”. Jeśli chodzi o przesyłanie wniosków przez internet to nawet w dużych miastach wniosek z najmniejszym błędem pozostawiany był bez dalszej drogi administracyjnej. Znam z autopsji. Patologii związanej z 500+ było dużo w wielu urzędach. Może ktoś, kogo to spotkało się odezwie. Jeśli chodzi o „afery w różnych instytucjach” to skan pewnego protokołu pokontrolnego DOKUMENTUJĄCEGO nieprawidłowości w bardzo bliskim Wam Urzędzie chyba jest oryginalny . Osiem punktów na całą stronę to mało?.

 6. Tylko jak dokumentować brak dobrej woli,opieszałość,złe zachowanie czy zwykłą gburowatość z racji stanowiska wyższego czy niezbyt dobrego charakteru? I też bym chciał,żeby wszystkim na spokojne życie wystarczało.

  1. Pan niktspecjalny to strasznie zorientowany człowiek, wręcz we wszystkich dziedzinach, znawca całej naszej gminy. Gratuluje wszechstronności, tylko czy jesteś pewny że wszyscy pracownicy UG czy GOPS są mili i uprzejmi do wszystkich, a czy przez 20 lat urzędowania Pan Burmistrz nie popełnił błędu, czy dla wszystkich potrafi być miły i rozwiązywać konflikty? Odpowiedz sobie na to pytanie bo ja w ostatnim czasie poznałam drugie oblicze Pana Burmistrza ale ta opinię zostawie dla siebie.

 7. @moherowy beret
  Mój wniosek o 500+ zarejestrowałem bez problemu przez Internet.

  Rozumiem, że Ty też korzystasz z pomocy społecznej i źle Cię traktują. Zrób więc coś w sprawie. Obnaż patologię, ale z dowodami w ręku. Dokumentuj takie sytuacje, bo póki co to jest puste gadanie. Ja też wiele rzeczy słyszałem o aferach w różnych instytucjach, szkoda tylko, że albo okazują się pomówieniem albo gadaniem zazdrosnych o gminne (państwowe itp.) pieniądze,
  Dlaczego, jeśli ktoś ma dokumenty potwierdzające nieprawidłowości, zwleka z publikacją… Wygląda to na działania z czystej kalkulacji politycznej, a nie dla dobra ludzi.
  A z pomocy społecznej nie korzystam. Oszczędność i racjonalne gospodarowanie budżetem domowym póki co wystarcza.

 8. @rodzic
  Proszę czytać ze zrozumieniem. Nie proponuję żadnych abonamentów na telefon. Ta cała dziwna rozmowa dotyczy wpisu osoby o nicku @moherowy beret
  cytuję: ” Panie nie są skore do pomocy, a jak się czasami wydrą to klękajcie narody. Najlepiej jak robią objazdówkę i do domów wchodzą, to już wtedy nić im nie pasuje, ale każdy się boi bo co tam później napiszą to jest podstawą do odmowy zasiłku.”
  Widać zna tematykę od podszewki i, o czym świadczy jej komentarz, dostęp do Internetu posiada. To niech może poświęci się dla „klientów” GOPS-u i pokaże nam, jak naprawdę sprawy wyglądają, bo wylać wiadro pomyj w necie to każdy potrafi.

  1. A może właśnie pomaga, a ty o tym nie wiesz i się nie dowiesz 😊 znam wiele osób którzy pomagają i nie robią tego dla poklasku i dla chwały i za to im dziękuję😁

  2. niktspecjalny ty coś za dużo bronisz tych urzędów, ja jeśli chcesz wiedzieć mam dostęp do darmowego gminnego Internetu z komputera, znajomość spraw znam bo rozmawiam z ludźmi, którzy skarżą się na GOPS. Ja sama też spotkałam się z nieprzyjemnościami w tym urzędzie. Wiem jedno, że w GOPS-ach w innych miejscowościach bardziej podchodzi się ze zrozumieniem do potrzebujących. W naszym GOPS nawet nie opłaci się wysłać wniosku +500 przez Internet bo go nie zarejestrują, a co dopiero zarejestrować wizytę w urzędzie przez smartfona. Widać, że niktspecjalny nie korzystał z usług takiego urzędu.

 9. @Rodzic
  Jasne, więc to ta biedota napisała maila do admina i poleca zaglądać do Internetu.
  Zaś co do aplikacji, to praktycznie każdy telefon komórkowy ma coś takiego, jak dyktafon, więc proszę tu nie opowiadać dyrdymał. A co do kosztów, to powiem tyle, że wydaję ca 20PLN na miesiąc na opłaty związane z telefonowaniem i Internetem, korzystając z urządzenia kupionego za 100 PLN, więc opowieści o stołkach to se możesz wiesz, gdzie wetknąć.

  1. Zapraszam na wieś by porozmawiać z ludźmi, co mają do powiedzenia na temat GOPSu i aplikacji, zwłaszcza z osobami starszymi – to po pierwsze, a po drugie – kto ma się wstawiać za tymi ludźmi jak osoby, które powinny pomagać ? Mają to głęboko gdzieś i tyle w tym temacie. Pan mówi o abonamencie za 20 zł, a niektórym te dwadzieścia zł brakuje na leki i jak pan myśli zakupi sobie taka osoba internet czy wykupi lekarstwo ?

  1. Tak proszę pana czas smartfonów i aplikacji czy dla wszystkich? Czy człowiek idący do GOPS po pomoc to ma smartfona? Dla mnie jak się ma smartfona i samemu opłaca abonament za Internet to raczej do GOPSu się nie zagląda ? Babci której brakuje na leki czy opał, a może nawet na chleb jedynym jej marzenie jest nowa aplikacja i może jeszcze elektroniczny podpis. Zejdź człowieku na ziemię. A matka która ma np. z piątkę dzieci i męża, który nadużywa alkoholu to chodzi do GOPS z przyjemności. Oczywiście zaraz pan napisze, że jest 500+ i co z tego, czy to zapewni im spokój psychiczny. Znam wiele rodzin, którym te pieniądze pomogły przede wszystkim podniosły standardy mieszkań bo niektórzy nie mieli nawet bieżącej wody czy łazienki w domu to według naszych pań z GOPS też był zarzut bo te pieniądze powinny iść na dzieci. Więc proponuje trochę zwiedzić wieś i porozmawiać ze zwykłymi ludźmi bo fajnie jest mądrości głosić z ciepłego stołka.

 10. Jak wejdzie się do GOPS w Mrozach to już od drzwi trzeba się bać. Panie nie są skore do pomocy, a jak się czasami wydrą to klękajcie narody. Najlepiej jak robią objazdówkę i do domów wchodzą, to już wtedy nić im nie pasuje, ale każdy się boi bo co tam później napiszą to jest podstawą do odmowy zasiłku. Więc każdy cicho siedzi. Kierowniczka ma chody u burmistrza więc one sobie pozwalają. Co niektóre osoby jak mają iść do GOPS w Mrozach to dostają rozwolnienia ze strachu.

 11. Uuuuu!!! Pani kierownik coś się nie postarała, może za dużo ma obowiązków. Pensję za to ma bardzo dobrą, NIEJEDEN mieszkaniec chciaby tak zarabiać. Zgodnie z jej oświadczeniem majątkowym złożonym w lutym 2017r. i umieszczonym w BIP Mrozy Pani kierownik w 2016r. osiagnęła przychód w wysokości 67.206,00 zł / 12 = 5.600,50 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo brała udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Alkoholowej i to nie za darmo, otrzymała dietę w wysokości 1800,00 zł (za rok 2016). Ciekawe czy brała udział w tych komisjach po pracy w GOPS? Jeśli robiła to w ramach swojej pracy to coś jest nie tak, w tej naszej „szanowanej” gminie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.